| Print |

Fondacija za Kinematografiju 
Odluka o izboru korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2018. godinu.
Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download

 

 

Fondacija za Kinematografiju 
Odluka o izboru korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja komplementarnih djelatnosti za 2018. godinu.
Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download