OGLASILO SE MINISTARSTVO KULTURE I SPORTA PO PITANJU IMENOVANJA EMIRA HADŽIHAFIZBEGOVIĆA U UO FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU

Povodom upita Ahmeda Imamovića oko imenovanja Emira Hadžihafizbegovića na poziciju člana UO odbora Fondacije za kinematografiju Sarajevo Ministarstvo kulture i sporta Federacije BiH izjasnilo se kao nenadležno za imenovanje članova odbora

Povodom upita Ahmeda Imamovića vezano za osporavanje članstva Emira Hafizbegovića u Upravnom odboru Fondacije za kinematografiju Sarajevo, Upravni odbor Fondacije je proslijedio upit Federalnom ministarstvu kulture i sporta po ovom pitanju.

Na isti je stigao odgovor da Federalno ministarstvo kulture i sporta nema u svojoj nadležnosti preispitivanje vjerodostojnosti uredno potpisanih i ovjerenih dokumenata koji se dostavljanju uz prijavu na javni oglas za izbor i imenovanje Upravnog odbora Fondacije za kinematogafiju .

Naime, nakon provedene Konkursne procedure od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta, gospodin Emir Hadžihafizbegović je imenovan Odlukom Vlade Federacije BiH br. 1188/20 od 03.12.2020. godine za člana Upravog odbora Fondacije za kinematografiju, te istu funkciju legitimno vrši i obnaša i danas.