NOVA WEB STRANICA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO

U skladu sa glavnim odrednicama rada Upravog odbora po pitanju modernizacije i transparentnosti rada prema korisnicima i javnosti Fondacija za kinematografiju predstavlja novu interaktivnu web stranicu

Kao jedna od glavnih smjernica djelovanja novog Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju Sarajevo nametnula se potpuna modernizacija i digitalizacija rada u odnosu prema svim korisnicima i kompletnoj javnosti. Shodno tome kao jedan od prvih značajnih koraka ka tom cilju je bila adaptacija web stranice Fondacije na kojoj je radna grupa radila u posljednjih nekoliko mjeseci.

Rezultat rada  svih uključenih je od danas vidljiv svima na web adresi: www.fondacijakinematografija.ba.

Web stranica Fondacije u proteklom je periodu doživjela potpuni redizajn koji je urađen u skladu sa svim aktuelnim tokovima web designa a koji će na najbolji mogući način predstavljati BH kinematografiju kako domaćoj tako i u vrlo skoroj budućnosti i svjetskoj javnosti i filmskim profesionalcima.

Od februara su na stranici već uvedene sedmične vijesti vezane uz rad fondacije i filmske projekte iz BiH i regiona a taj trend će se nastaviti u budućnosti sa značajnijim tempom sa informacijama iz evropske i svjetske filmske industrije pošto fondacija treba predstavljati jedan od kanala komunikacije filmskih profesionalaca iz naše zemlje prema ostatku regiona i svijeta. Prema tome u skorijem vremenskom periodu sav informativni sadržaj stranice biće dostupan i na engleskom jeziku.

Od sada će zahvaljujući modernizaciji web stranice svi korisnici imati mogućnost direktne komunikacije sa osobljem Fondacije putem elektronske pošte te će imati mogućnost da se prijave i na sedmični newsletter putem kojeg će primati sve relevantne informacije i vijesti o aktivnostima Fondacije i filmskih projekata iz BiH i regiona.

Namjera Upravog odbora Fondacije je da putem nove web stranice u skorijoj budućnosti kroz stalno proširivanje po pitanju značajnih informacija i aktivnosti vezanim za kompletnu filmsku industriju pruži svim korisnicima i profesionalcima platformu za povezivanje i edukaciju. Naravno tu se posebno misli na mlade i nadolazeće umjetnike i profesionalce koji će imati mogućnost učešća u, za njih, posebno pripremljenim projektima te edukacijama od strane iskusnih i etabliranih filmskih eskperata.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo poziva sve korisnike i zaintesovane profesionalce  i umjetnike da daju svoje prijedloge po pitanju pravaca razvijanja i djelovanja web stranice kako bi radna grupa mogla pripremati i razvijati istu i prema njihovim željama i potrebama.