Aktuelno

ODLUKA o objavi Konkursa/Natječaja za izbor korisnika preostalih sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2023. godinu. Konkursa za izbor korisnika preostalih sredstava Fondacije za kinematografilu za pozicije sufinansiranja komplementarnih djelatnosti za 2023. godinu. Javnog poziva za izbor Predsjednika i članova Žirija za vrjednovanje filmskih projekata i scenarija, prispjelih na Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za 2023. godinu.

POGLEDAJ KONKURS

PREUZMI OBRASCE ZA APLICIRANJE


Važna obavijest Predsjednika UO Fondacije za kinematografiju


Vd Upravni odbor Fondacije za kinematografiju PONIŠTAVA ODLUKU o izboru korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju po provedenom Javnom pozivu za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja komplementarnih djelatnosti za 2023. godinu broj 04-3-86-1/23 od 26.6.2023. godine, Konkurs za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja komplementarnih djelatnosti za 2023. godinu, broj 04-3- 59/23 od 26.4.2023. godine i ODLUKU o izboru korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata 2023. godinu 04-3-114/23 od 3.8.2023. godine i Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za pozicije sufinansiranje filmskih projekata za 2023. godinu, broj: 04-3-58/23 od 26.4.2023. godine.


Zaključak sastanka održanog 27.9.2023. godine


Pravna analiza Odluke Vlade Federacije BiH o poništenju konkursa Fondacije za kinematografiju za 2023.godinu


Odgovor UO Fondacije za kinematografiju Vladi Federacije BiH i Ministarstvu kulture i sporta FbiH


Zapisnik sa žurne sjednice UO Fondacije za kinematografiju - 06.09.2023.


Vlada Federacije BiH - hitni dopis - UO Fondacije - 01.09.2023.


FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU - DOPIS ZA VLADU FBIH O PONIŠTENIM ODLUKAMA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA ZA 2023.GODINU


ODLUKA VLADE FIH O PONIŠTENJU ODLUKE UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU ZA POZICIJE SUFINANSIRANJA KOMPLEMENTARNIH DJELATNOSTI ZA 2023. GODINU.


ODLUKA VLADE FIH O PONIŠTENJU ODLUKE UPRAVNOG ODBORA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU ZA POZICIJE SUFINANSIRANJA FILMSKIH PROJEKATA ZA 2023. GODINU

Pretplatite se na naš newsletter

i primajte svake sedmice relevantne informacije i vijesti o aktivnostima Fondacije i filmskih projekata iz BiH i regiona.