FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA – AVC D.O.O.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG POMUĐAČA – IMTEC D.O.O.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

ODLUKA O POKRETANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download