OSNIVANJE FONDACIJE:

Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (,,Službene novine Federacije BiH, broj L194,8195i 58102, 19103,2/06 i 8/06), a u skladu sa članom 20., 21.i 52. Zakona o udruženjima i fondacijama (,,Službene novine Federacije BiH”, broj 45/02), na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je Odluku o osnivanju Fondacije za kinematografiju V broj 898/2007 od 19.decembra 2007. godine. Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje da važi dotadašnja Odluka o osnivanju Fondacije za kinematografiju („Službene novine Federacije BiH”, br.2199, 55102, 23103 i 30/03).

Osnovni CILJEVI FONDACIJE:

Osnovni cilj Fondacije je obezbjeđivanje sredstava za stimuliranje, razvoj i unapređivanje filmskog stvaralaštva i filmske proizvodnje i poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine, a naročito u domenu:

 • proizvodnje filmova
 • stimulisanja poduzetništva u oblasti kinematografije
 • zaštite, čuvanja i prezentiranja arhivske i filmske građe,
 • podrške organiziranju filmskih manifestacija,
 • stimuliranja stvaralaca, institucija, udruženja i asocijacija u oblasti kinematografije,
 • očuvanja i unapređenja kulturnih vrijednosti u oblasti kinematografije,
 • projekata naučno-istraživačkog karaktera u oblasti kinematografije,
 • izdavačke djelatnosti u oblasti kinematografije,
 • edukacije i stručnog usavršavanja kadrova u oblasti kinematografije,
 • povezivanja, saradnje i razmjene informacija i iskustava sa sličnim asocijacijama van granica Federacije BiH,
 • prilagođivanja kinematografije tehnološkim i organizacionim promjenama, kao i razvoj tehničkih standarda u oblasti audiovizuelnih medija.

Posebni CILJEVI FONDACIJE:

 • promoviranje estetskih vrijednosti u svim žanrovima i disciplinama u oblasti kinematografije;
 • podrška kontinuitetu afirmiranih vrijednosti filmske proizvodnje;
 • podrška izobrazbi filmskih stvaralaca;
 • podsticanje inovativnih pristupa filmskoj umjetnosti i filmskom stvaralaštvu.

OSNOVE ZA KORIŠTENJE SREDSTAVA FONDACIJE:

Sredstva Fondacije će se koristiti za podsticanje i potpomaganje slijedećih aktivnosti:

 • filmski projekti od relevantne umjetničke vrijednosti;
 • stvaranje scenarističke građe;
 • promocija, cirkulacija, distribucija i prikazivanje domaćeg filma;
 • zaštita, čuvanje i prezentiranje filmske baštine;
 • međunarodna saradnja u oblasti kinematografije;
 • izdavačka djelatnost u oblasti kinematografije;
 • stručno usavršavanje u oblasti kinematografije;
 • učestvovanje u utvrđivanju i provođenju politike koja unapređuje razvoj kinematografije.

Vrste autorskog rada i profesionalnih aktivnosti koje predstavljaju osnov za korištenje sredstava Fondacije su:
igrani film, dokumentarni film, animirani film, eksperimentalni film, studentski film, manjinska koprodukcija, regionalna saradnja

Organi Fondacije

Upravni odbor:
Upravni obor čine Predsjednik i dva člana. Predsjednika i članove Upravnog odbora imenuje Vlada Federacije BiH iz reda stvaralaca naučnih, kulturnih i drugih javnih ličnosti na prijedlog federalnog ministra kulture i sporta. Mandat Predsjednika i članova Upravnog odbora fondacije traje četiri godine, s tim da mogu biti još jednom imenovani nakon isteka mandata.

Vlada Federacije FBiH je na 14. Sjednici održanoj 19.7.2011. godine donijela Rješenje o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju V broj 753/2011 od 19.7.2011. godine u sastavu:
Amer Kapetanović, predsjednik
Jovan Marjanović, član
Ivo Čolak, član

Rješenjem o razrješenju Predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju V broj 336/2014 od 27.2.2014. godine , na njegov zahtjev Razrješen je dužnosti Predsjednika Upravnog odbora , gosp. Amer Kapetanović, nakon čega je Rješenjem o privremenom imenovanju Predsjednika Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju V broj 337/2014 od 27.2.2014. godine imenovan Jovan Marjanović.

Rješenjem o privremenom imenovanju Predsjednika i članova upravnog odbora Fondacije za kinematografiju V broj 276/2016 od 22.1.2016. godine imenovan je na period do 90 dana Upravni odbor u sastavu:
Ivo Čolak, predsjednik
Emir Hadžihafizbegović, član
Haris Pašović, član

Istekom mandata dotadašnjeg, privremenog Upravnog odbora , Vlada Federacije BiH je na 66 sjednici održanoj 25.8.2016. godine donijela Rješenje o imenovanju upravnog odbora Fondacije za kinematografiju V broj: 1681/2016 od 25.8.2016. godine, u sastavu:
Ivo Čolak, predsjednik
Emir Hadžihafizbegović, član
Milan Trivić, član

Rješenjem o razrješenju Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju V broj 1684/2020 od 3.12.2020.godine  (Sl.novine FBIH“, broj 92/20 od 18.12.2020.godine) radi isteka mandata razrješeni su dužnosti:

Ivo Čolak, Predsjednik
Milan Trivić, član
Emir Hadžihafizbegović, član

Nakon čega je Vlada Federacije BiH, Rješenjem o imenovanju Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju V broj 1688/2020 od 3.12.2020.godine (Sl.novine FBIH“, broj 92/20 od 18.12.2020.godine) imenovala na period od 4 godine Upravni odbor, u sastavu :

Antonio Beus, Predsjednik
Milan Trivić, član
Emir Hadžihafizbegović, član

Dana 29.12.2020..godine izvršena je primopredaja dužnosti novoimenovanog Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju.

Žiri Fondacije za kinematografiju:

Žiri Fondacije je povremeni organ Fondacije i sastoji se od Predsjednika i četiri člana. Predsjednika i članove Žirija imenuje Upravni odbor, a potvrđuje federalni ministar kulture i sporta-federalni ministar kulture i športa. Članovi Žirija Fondacije se imenuje svake godine nakon zatvaranja konkursa za izbor korisnika sredstava Fondacije. Mandat članova Žirija traje do završetka izbora korisnika sredstava Fondacije.

Dokumenti fondacije

FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

ODLUKU O OSNIVANJU FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

STATUT FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

PRAVILNIK O PROCEDURAMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KORISNIKA SREDSTAVA

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

POSLOVNIK O RADU ŽIRIJA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

PRAVILNIK O KRITERIJIMA ODABIRA ČLANOVA ŽIRIJA ZA VREDNOVANJE FILMSKIH PROJEKATA I SCENARIJA PRISPJELIH NA KONKURS/NATJEČAJ

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

ODLUKA UPRAVNOG ODBORA UZ ODLUKU O ODABIRU KORISNIKA SREDSTAVA ZA POZICIJE KOMPLEMENTARNIH DJELATNOSTI ZA 2023. GODINU

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download