FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

ODLUKA O ODABIRU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŽIRIJA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU ZA 2021. GODINU.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU ZA POZICIJE SUFINANSIRANJA FILMSKIH PROJEKATA ZA 2020. GODINU.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU ZA POZICIJE SUFINANSIRANJA FILMSKIH PROJEKATA 2020. GODINU. SUFINANSIRANJE IZRAZITO USPJEŠNIH FILMSKIH PROJEKATA

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download