FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

ODLUKA O ODABIRU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA ŽIRIJA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU ZA 2021. GODINU.

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU ZA POZICIJE SUFINANSIRANJA FILMSKIH PROJEKATA ZA 2021. GODINU. (DUGOMETRAŽNI, DOKUMENTARNI, KRATKI FILM, RAZVOJ FILMSKIH PROJEKATA)

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU ZA POZICIJE SUFINANSIRANJA FILMSKIH PROJEKATA ZA 2021. GODINU. (MANJINSKE KOPRODUKCIJE)

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download
FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU

ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU ZA POZICIJE SUFINANSIRANJA FILMSKIH PROJEKATA ZA 2021. GODINU. (KOMPLEMENTARNE DJELATNOSTI)

Format datoteke: Adobe Acrobat (pdf)
Preuzmi/Download