MEDIA PROGRAM OTVORIO PRIJAVE ZA EUROPA CINEMAS ZA 2022.GODINU

Od svog osnivanja 1992. godine, EUROPA CINEMAS je pokrenuo inicijativu u sektoru kino prikazivanja i stvorio prvu međunarodnu mrežu kino dvorana za cirkulaciju evropskih filmova. U sklopu programa Kreativna Evropa / MEDIA Evropske unije, a uz podršku Nacionalnog centra za kino i anime (CNC), EUROPA CINEMAS  daje svoju podršku u 35 MEDIA zemalja.

CILJEVI programa Europa Cinemas:

  • Povećati evropski program u kinima i povećati posećenost, posebno u pogledu evropskih nenacionalnih filmova.
  • Podsticati izlagače da razviju evropske inicijative usmjerene na mladu publiku.
  • Promovirati raznolikost unutar evropskog programiranja.
  • Razviti mrežu kina kako bi se omogućile zajedničke inicijative na nacionalnom i evropskom nivou.

Prisutna u 695 evropskih gradova, mreža EUROPA CINEMAS / MEDIA podržava 1.151 kina sa ukupno 2.751 dvorana.

Rok za prijem prijava je za program Europa Cinemas za 2022.godinu je 15. septembar. Prijave će pregledati Komisija za validaciju Europa Cinemas u oktobru 2022. Prihvaćena kina će se retroaktivno pridružiti Mreži, od 1. januara 2022. godine. Istaknuto je da će trenutna situacija na nacionalnom filmskom tržištu biti uzeta u obzir prilikom razmatranja prijava.

Za dodatne informacije svi prikazivači iz iz BiH mogu kontaktirati predstavnike vaše zemlje u timu Europa Cinemas čiji su kontakti OVDJE a smjernice za proces aplikacije pronaći OVDJE.

Postupak prijave:

1/ Potvrditi svoju želju da se prijavite za Europa Cinemas slanjem e-pošte (na info@europa-cinemas.org ili predstavniku vaše zemlje) uključujući sljedeće informacije:

– Naziv i adresa kina koji se prijavljuju

– Broj ekrana po kinima koja se prijavljuju i broj sedišta po platnu

– Ime, adresa, telefon (sa pozivnim brojem države i grada) i e-mail prikazivačke kompanije

– Ime, Prezime, Adresa i E-mail zakonskog zastupnika Kompanije (Potpisnika)

– Ime, Prezime, E-mail i Funkcija kontakt osobe

Tada ćete dobiti svoju LOGIN i PASSWORD i imati pristup zoni za članove.

Vaša prijava mora biti napravljena ONLINE u ZONI ZA ČLANOVE (dostupna sa početne stranice web stranice).

2 / Pošaljite svoju prijavu online u zoni za članove. Morate pogledati uputstva dostupna na početnoj stranici Member Zone.

– Unesite sve podatke o vašem kinu i vašoj prikazivačkoj kompaniji

– Popunite izvještaj o programiranju za prvih 6 mjeseci 2022. (ili ga preuzmite putem Excel tabele koju ćete pronaći u ZONI ZA ČLANOVE).

– Potvrdite svoju prijavu.

Za sva dodatna pitanja na raspolaganju svim zainteresovanim prikazivačima iz BiH stoje kolege iz Europa Cinemas i naši predstavnici u Eurimages.