FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO ODRŽALA SASTANAK SA KORISNICIMA POVODOM PONIŠTENJA ODLUKA O IZBORU OD STRANE VLADE FEDERACIJE BIH

Svim prisutnim korisnicima čiji su projekti i produkcije podržani po ovogodišnjim konkursima Fondacije za kinematografiju Sarajevo, a koji su se na poziv UO odazvali na ovaj sastanak u velikom broju i to iz svih segmenata filmske industrije i iz svih krajeva Federacije BiH, kao i predstavnicima prisutnih medija, Antonio Beus, Predsjednik Upravnog odbora je na početku sastanka potpuno transparentno prezentovao hronologiju događaja i svu dokumentaciju i pismene korespodencije nakon što je Upravni odbor Fondacije od Vlade Federacije BiH zaprimio odluke o poništenju konkursa od  24.08.2023.godine pa do nekoliko predhodnih dana.

Antonio Beus u društvu odvjetnika Sanela Nezirića tokom svog izlaganja okupljenim korisnicima

Potom se okupljenim korisnicima i medijima obratio Sanel Nezirić, odvjetnik advokatske kancelarije Nezirić, koja je po zahtjevu Upravnog odbora Fondacije uradila neovisnu pravnu analizu navedenih odluka Vlade Federacije BiH te ih sve detaljno upoznao sa istom i dao im prijedloge mogućih pravnih akcija koje mogu preduzeti kao pravna i fizička lica i kao organizovana grupa umjetnika i autora te poslovnih subjekata koji su direktno oštećeni ovim odlukama.

Korisnici koji su oštećeni odlukama Vlade FBiH imali su puno pitanja i sugestija sa UO Fondacije i advokatskih ured Nezirić

Nakon toga je otvorena diskusija u kojoj su svi prisutni korisnici prije svega izrazili apsolutnu podršku aktuelnom Upravnom odboru Fondacije za kinematografije Sarajevo i  uputili niz konkretnih pitanja i sugestija kako gospodinu Beusu tako i gospodinu Neziriću te se posebno osvrnuli na nezakonitost inicijative Udruženja rediteljica i reditelja koja je bez aktivne legitimacije bila uzročnik navedenih Odluka Vlade Federacije BiH. Korisnici su iznijeli svoje negodovanje činjenicom da se pozivu na sastanak nije odazvala aktuelna Ministrica Kulture i sporta Federacije BiH  Sanja Vlaisavljević niti predstavnici Vlade Federacije BiH kao i predstavnici spornog Udruženja te su bili jedinstveni u svojim zahtjevima da Fondacija predoči sve  podatke o radu od početka osnivanja 2002.godine do danas i da se javnosti predoče svi pravni subjekti koji nisu izvršili svoje obaveze prema ugovorima o podršci sa Fondacijom iz navedenog perioda do ove godine, s obzirom na činjenicu da su oni potpuno legalnim putem i prema postojećim pravlinicima Fondacije dobili podršku, potpisali ugovore i primili prve tranše iznosa prema istima.

Na kraju sastanka je donešen zajednički zaključak Upravog odbora i korisnika koji je potpisan od strane svih prisutnih kojim je konstatovano  da, kako ni aplikantima tako ni Upravnom odboru Fondacije nije jasan razlog donošenja Odluka od strane Vlade, obzirom na to da Obrazloženje Vlade FBiH nije dostavljeno. Konstatovano je također da je Upravni odbor Fondacije za kinematografiju uputio dopis Vladi FBiH u kojem istu obavještava da su Odluke REALIZIRANE sukladno važećim normativnim aktima (tj.Ugovori o dodjeli sredstava sa korisnicima su potpisani, a sredstva isplacena) nakon čega je donešen Zaključak kao zajednički stav svih prisutnih da, zbog neprovodivosti istih, pozivaju Vladu Federacije BiH da stavi van snage navedene Odluke.

Link zaključka potpisan od strane svih učesnika svi zainteresovani mogu pogledati OVDJE.