UPRAVNI ODBOR UNAPRIJEDIO PRAVILNIKE RADA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU U SKLADU SA POSLOVANJEM U DOBA PANDEMIJE KORONA VIRUSA

Na protekloj sjednici Upravni odbor usvojio je nove pravilnike o proceduri i kriteriju za izbor korisnika sredstava te pravilnike o izabiru i radu žirija za 2021.godinu sa izmjenama koje će pomoći korisnicima u komunikaciji i odnosima prema Fondaciji za kinematografiju u najtežem periodu poslovanja za cijelu filmsku industriju.

 

Novoizabrani Upravni odbor Fondacije za kinematografiju nastavio je sa aktivnostima u skladu sa ključnim odrednicama poboljšanja odnosa prema svim korisnicima sredstava u, do sada najtežem periodu poslovanja za cijelu filmsku industriju, od osnivanja Fondacije pa do danas.

Shodno tome, na protekloj sjednici Upravni odbor je usvojio novi pravilnik o proceduri i kriteriju za izbor korisnika sredstava za 2021.godinu, kao i pravilnike o izabiru članova žirija konkursom i radu članova žirija za konkurse Fondacije za kinematografiju u 2021.godini. S obzirom na činjenicu otežanog rada Fondacije koja za ovu godinu raspolaže najmanjim budžetom za raspodjelu sredstava od svog osnivanja do danas unesene su važne izmjene u pravilnik za izbor korisnika sredstava.

U konkursu za odabir korisnika sredstava za pozicije sufinansiranje proizvodnje filmskih projekata dugometražnog filma u tekućoj godini , ne mogu učestvovati producentske kuće koje imaju započet, a ne završen projekat, bez obzira na rok važenja ugovora,  finansiran od strane Fondacije do dana objave konkursa za tekuću godinu.

Sa druge strane, pravilnikom je određeno da sve producentske kuće koje imaju poteškoće u realizaciji projekata prouzrokovane pandemijom Korona virusa, a koje je Fondacija već podržala mogu očekivati posebne mjere podrške od strane Upravnog odbora.

Po pitanju pravilnika o izabiru članova žirija donesene su neke proceduralne izmjene koje će kandidatima olakšati proces prijave i registracije te dodatno istaknuta pažnja zaštite odluka i glasanja članova žirija.

Svi zainteresovani mogu izvršiti uvid u sve gore navedene pravilnike na linku DOKUMENTI FONDACIJE.