FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU OBJAVILA ODLUKU PO VANREDNOM KONKURSU ZA KORISNIKE SREDSTAVA ZA 2021.GODINU

U godini u kojoj Fondacija za kinematografiju Sarajevo raspolagala sa nikad manjim iznosom za podršku proizvodnji filmskih projekata i svim komplementarnim djelatnostima Upravni odbor je uspio obezbjediti sredstva za raspisivanje vanrednog konkursa za dodjelu akumuliranih sredstava korisnicima za podršku u školovanju, postprodukciju i promociju filmskih projekata koji su u proteklim godinama već podržani od strane Fondacije.

Po prvi put u postojanju Fondacije otvoren je vanredni konkurs na koji su se  prijavili svi zainteresovani autori, filmski radnici i studenti za izbor korisnika akumuliranih sredstava Fondacije za kinematografiju u ukupnom iznosu od 70.000 KM a danas je objavljena odluka Upravog odbora o raspodjeli sredstava.

U skladu sa odrednicama poslovanja Upravog odbora za 2021.godinu realizovana je odluka da se podrži što više pojedinaca i projekata u proizvodnji i komplementarnim djelatnostima prema novousvojenom poslovniku o procedurama  i kriterijima  dodjeli sredstava za izbor korisnika sredstava kao i poslovniku o visinama podrške za ovu godinu.

Ukupno je podržano 9 pojedinaca za školovanje i usavršavanje, dok je podržano 10 projekata udruženja i produkcijskih kuća sa projektima te filmskim naslovima za promociju i postprodukciju.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo čestita svim podržanim autorima, producentskim kućama i udruženjima  i želi svim uspješnu realizaciju školovanja i projekata. Svi zainteresovani korisnici Fondacije za kinematografiju Sarajevo i cijela BH i regionalna javnost može napraviti uvid u odluke za konkurse 2021.godine OVDJE.