OTVORENI NOVI POZIVI ZA MEDIA POTPROGRAM ZA 2022.GODINU

Cilj akcije Mreže evropskih festivala je da pruži podršku koordinisanim aktivnostima među evropskim audiovizuelnim festivalima u cilju povećanja interesovanja publike za nenacionalne evropske audiovizuelne sadržaje i promovisanja njihovog kruženja i vidljivosti.

Očekivani rezultati akcije su ojačavanje saradnje među evropskim audiovizuelnim festivalima članicama Mreže koji prikazuju značajan dio nenacionalnih evropskih filmova i audiovizuelnih djela kroz koordinirane aktivnosti usmjerene na proširenje i obnavljanje publike;

Povećavanje uticaja evropskih audiovizuelnih festivala koji imaju za cilj jačanje promocije, distribucije i cirkulacije nenacionalnih evropskih filmova i audiovizuelnih dela sve većoj publici širom Evrope;

Podsticanje razmjene znanja i modela najbolje prakse za saradnju među festivalima kroz koordinirane aktivnosti usmjerene na širenje i obnavljanje publike. Tu prioritet ima digitalna transformacija, uključujući razvoj i ažuriranje online alata i aplikacija za podatke.

Opis aktivnosti koje će se finansirati u okviru poziva za podnošenje prijedloga projekata:

  • Koordinirane i suradničke aktivnosti s ciljem proširenja razvoja publike i interesa za europske filmove i audiovizuelna djela
  • Koordinacija članova mreže i aktivnosti koje se odnose na njen održivi strukturirani razvoj (npr. zajednički događaji; razmjena znanja i informacija; komunikacija među članovima)
  •   Koordinirane i saradničke aktivnosti koje promovišu održive i ekološki odgovorne prakse
  • Podrška audiovizuelnim festivalima koji se održavaju u zemljama učesnicama MEDIA (kroz podršku trećim stranama)

Sa druge strane cilj akcije Filmovi u pokretu će poticati i podržavati širu distribuciju aktuelnih nenacionalnih europskih filmova ohrabrujući prodajne agente i kino distributere posebno da ulažu u promociju i adekvatnu distribuciju nenacionalnih europskih filmova.

Očekivani rezultati akcije su razvoj panevropskih kazališnih i/ili online strategija distribucije nenacionalnih evropskih filmova, povećana ulaganja u kino i/ili onlajn promociju i distribuciju nenacionalnih evropskih filmova u cilju širenja dosega publike te razivanje veze između sektora proizvodnje i distribucije čime se poboljšava konkurentska pozicija nenacionalnih evropskih filmova na globalnom tržištu

Opis aktivnosti koje će se finansirati u okviru poziva za podnošenje prijedloga projekata:

  • Aktivnosti koje će se finansirati su kampanje za panevropsku pozorišnu i/ili onlajn distribuciju evropskih filmova koji ispunjavaju uslove, a koordinira ih agent prodaje filma.
  • Aplikacije bi trebale predstavljati adekvatne strategije kako bi se osigurala održivija industrija koja više poštuje okoliš i kako bi se osigurala rodna ravnoteža, inkluzija, raznolikost i reprezentativnost.

Svi Festivali i distributeri iz Bosne i Hercegovine i regiona su u mogućnosti aplicirati na ove akcije a sve informacije za Mreže evropskih Festivala možete pronaći OVDJE dok se informacije oko aplikacije za Filmove u pokretu nalaze OVDJE.