FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU POKREĆE PROJEKAT SUFINANSIRANJA DIGITALIZACIJE DVORANA U LOKALNIM ZAJEDNICAMA U FBiH

Upravni odbor Fondacije za kinematografiju Sarajevo u proteklom je periodu u skladu sa, u cijelom svijetu, jedistvenim trendom fantastičnih rezultata regionalnih i BH filmskih ostvarenja u BH kino dvoranama i bioskopima cijelog regiona, pokrenuo inicijativu za realizaciju projekta digitalizacije dvorana u lokalnim zajednicama u Federaciji BiH. Analizom je zaključeno da u BiH postoji realan problem kvalitetnog plasmana BH i regionalnih filmskih naslova pred domaćom publikom koja je i njihova primarna ciljna skupina.

Namjera je Fondacije da se u što skorijem periodu, a najdalje do kraja 2022.godine digitalizira što veći broj dvorana u gradovima i opštinama u Federaciji BiH i da se na taj način  omogući što većem broju stanovnika da u isto vrijeme kad i u velikim centrima Bosne i Hercegovine i Balkana pruži mogunost da pogledaju sva velika BH i regionalna filmska ostvarenja kao i aktuelne filmske naslove iz evropske i svjetske produkcije.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo bi u okviru projekta na određenom nivou obezbjedila finansiranje nabavke opreme za opremanje dvorana za digitalne filmske projekcije po prioritetima i ne samo to već i obuku odgovornih u poslovima tehničkog opsluživanja, distribucije, promocije i marketinga koji su potrebni radi najkvalitetnije realizacije aktivnosti filmskih projekcija u narednom periodu. Predvidjeno je minimalno 50% sufinanciranje u vrijednosti opreme potrebne za prikazivanje. Fondacija je u okviru svog proračuna osigurala fond iz kojeg će pokrivati planiranu aktivnost digitalizacije.

Shodno navedenom, Upravni odbor Fondacije za kinematografiju Sarajevo poziva sve zainteresovane lokalne zajednice (Opštine ili Gradovi) ili Javne ustanove iz Federacije BiH da se u narednom periodu a zaključno sa 20.martom 2022.godine obrate inicijalnim pismom namjere u kojem trebaju pored zainteresovanosti za ulazak u projekat navesti i osnovne informacije o dvoranama kojima upravljaju (broj mjesta, prateća infrastuktura i osnovne podatke o lokalnoj zajednici koja gravitira toj dvorani).

Svoje inicijalno pismo namjere svi zainteresovani javni pravni subjekti treba da pošalju putem e-mail na adresu info@fondacijakinematografija.ba a za sve potrebne informacije mogu kontaktirati odgovorne u Fondaciji na broj tel: 033 206 704.

Nakon što prikupi sve inicijalne informacije od strane zainteresovanih javnih pravnih subjekata u navedenom vremenskom periodu Fondacija će intenzivno krenuti u realizaciju konkursa za realizaciju ovog, za BH i regionalnu filmsku industriju i podizanje nivoa kulture u lokalnim zajednicama u Federaciji BiH, vitalnog projekta.

Nakon iskazanog inicijalnog interesa bit će objavljeni kriteriji po kojima ce biti rangirani zainteresirani subjekti.