FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO POZIVA PRODUCENTE DA PREDAJU SVOJE NASLOVE U ARHIVU KINOTEKE BIH

Shodno važećim Zakonima o kinematografiji u Bosni i Hercegovini i i protokolu koji je Fondacija za kinematografiju Sarajevo potpisala sa Kinotekom BiH krajem prošle godine još jednom upućujemo poziv svim producentima koji su naši korisnici a naravno i onima koji to nisu do sada bili a imaju namjeru biti da čim je prije moguće predaju svoje naslove u ahivu Kinoteke BiH.

Prema potpisanom protokolu definisan je kvalitetniji odnos producenata kinematografskih djela prema kulturno-historijskom filmskom stvaralaštvu. U skladu sa sa članom 31. Pravilnika o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava Fondacije i Pravilima Kinoteke definisane su aktivnosti na čuvanju  i zaštiti filmova i filmske građe.

Producent su obavezni da Kinoteci BiH predaju na trajno čuvanje izvorne originalne materijale snimljenog kinematografskog djela za šta će dobiti odgovarajući dokument od strane Kinoteke BiH, kako bi mogli konkurisati u Fondaciji za kinematografiju Sarajevo za sredstva po javnom konkursu naredne godine. Producenti su obavezni da Kinoteci BiH, za njen arhiv dostave podatke o proizvedenom filmu u roku od tri mjeseca od dana završetka distribucije filma. Ovo se odnosi na sve producente i njihove projekte koji su podržani od strane Fondacije za kinematografije Sarajevo u proteklom periodu.

Pored nekorištene filmske kopije proizvedenog filma u DCP formatu ili u bilo kojem drugom digitalnom formatu producenti su obavezni Kinoteci BiH predati i pripadajuću dokumentaciju, koja obuhvata: scenario, knjigu snimanja, dijalog listu, tltl listu, plakat, kataloge, fotografije iz filma i radne fotose sa snimanja filma.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo potpisanim protokolom obavezala se prema Kinoteci BiG da će uz obaveznu dokumentaciju potrebnu za apliciranje na Konkursni izbor korisnika sredstava Fondacije za kinemotografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata uvrstiti dokument kojim se dokazuje da je svaki prethodni film finansiran sredstvima Fondacije u bilo kom iznosu predat u Kinoteku BiH.

Shodno navedenom apeliramo još jednom na sve producente koji imaju namjeru apilicirati na konkurse Fondacije za kinematografiju Sarajevo u narednom periodu da, čim je prije moguće, izvrše svoju zakonsku obavezu prema Kinoteci BiH pošto bez regulisanja iste neće biti u mogućnosti ući u razmatranje po novom konkursu za izbor korisnika sredstava za pozicije sufinansiranja filmskih projekata.