VLADA FEDERACIJE BIH ODOBRILA BUDŽET FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO U IZNOSU OD 3.460.000 KM

Ovogodišnji transfer Vlade Federacije BiH  za Fondaciju za kinematografiju Sarajevo iznosi 3.460.000 KM. Od toga se na sufinansiranje dugometražnih filmova odnosi 2.060.000 KM, a kratkometražnih 200.000 KM. Sredstva su također planirana i za sufinansiranje razvoja dugometražnih filmova i snimanja studentskih filmova, kao i zaštitu, čuvanje i prezentiranju arhivske i filmske građe. Za promociju bh. filma na festivalima i filmskim smotrama planirano je 500.000 KM, koliko je predviđeno i kao podrška projektima iz oblasti kinematografije. U programu je, uz ostalo, planiran i iznos od 8.000 KM namijenjen predstavljanju BiH pri EUROIMAGES-u u ime Federacije BiH.

Ministrica Kulture i sporta Federacije BiH Zora Dujmović

Federalna ministrica kulture i sporta Zora Dujmović je nakon sjednice istakla da su ove godine, u odnosu na prethodne, značajno povećana sredstva u Fondaciji za kinematografiju.

– Činjenica je da su se filmski radnici, umjetnici bezbroj puta pokazali svojim radom i produkcijama koje su stvarali i plasirali izvan naše domovine i postizali izvanredne rezultate i osvajali značajne nagrade. Ova sredstva će pomoći, bolje reći sufinansirat ćemo domaće produkcije, producente i reditelje da sa ovim sredstvima koja su za njih inicijalna, mogu kasnije aplicirati na različite fondove – dodala je Dujmović napominjući da je najveći iznos namijenjen za finansiranje filmskih projekta i to u iznosu od dva miliona i 317 hiljada KM, dok je za promociju bh. filma predviđeno 500 hiljada KM.

U okviru odobrenog budžeta Fondacija za kinematografiju Sarajevo će ove godine realizirati i najavljeni kapitalni projekat digitalizacije dvorana u lokalnim zajednicama u Federaciji BiH.

Namjera je Fondacije da se u što skorijem periodu, a najdalje do kraja 2022.godine digitalizira što veći broj dvorana u gradovima i opštinama u Federaciji BiH i da se na taj način  omogući što većem broju stanovnika da u isto vrijeme kad i u velikim centrima Bosne i Hercegovine i Balkana pruži mogunost da pogledaju sva velika BH i regionalna filmska ostvarenja kao i aktuelne filmske naslove iz evropske i svjetske produkcije.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo će u okviru projekta na određenom nivou obezbjediti finansiranje nabavke opreme za opremanje dvorana za digitalne filmske projekcije po prioritetima i ne samo to već i obuku odgovornih u poslovima tehničkog opsluživanja, distribucije, promocije i marketinga koji su potrebni radi najkvalitetnije realizacije aktivnosti filmskih projekcija u narednom periodu.

Na inicijalni poziv Fondacije prijavilo se preko 20 lokalnih zajednica i Javnih ustanova iz Federacije BiH te svi uskoro mogu očekivati javni poziv za realizaciju ovog projekta.