ODABRANI ČLANOVI ŽIRIJA ZA VREDNOVANJE FILMSKIH PROJEKATA I SCENARIJA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU ZA 2022.GODINU

Komisija za provjeru prijava pristiglih na Javni poziv za izbor Predsjednika i članova Žirija za vrednovanje filmskih projekata i scenarija, prispijelih na Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za 2022. godinu, formirana Rješenjem Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju 04-3-61/22 od 22.6.2021.godine, u slijedećem sastavu:

Antonio Beus, predsjednik

Milan Trivić, član

Goran Lulić , član

je održala sastanak dana 04.07.2022. godine u prostorijama Fondacije za kinematografiju u Sarajevu, kojem su prisustvovali svi članovi Komisije.

Tekst  Javnog poziva  za izbor Predsjednika i članova Žirija za vrednovanje filmskih projekata i scenarija, prispijelih na Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za 2022. godinu objavljen je 16.06.2022.godine  na web stranici Fondacije za kinematografiju  info@fondacijakinematografija.ba .

Na navedeni  Javni poziv ukupno je pristiglo PETNAEST prijava. Komisija je pristupila otvaranju i pregledu pojedinačnih aplikacija da bi utvrdila njihovu blagovremenost i formalno-pravnu ispravnost. Komisija je prilikom izabira kao jedine kriterije koristila ispravnost dostavljene dokumentacije kao i dokazanu stručnost i ekspertizu aplikanata za mjesto u žiriju.

Nakon uvida u sve aplikacije i pregleda dokumentacije te rasprave o istima donešena je Odluka o imenovanju Žirija Fondacije za kinematografiju u slijedećem sastavu :

Almir Šahinović, Predsjednik

Emina Muftić, član

Milenko Prstojević, član

Adis Bakrač, član

Nebojša Bosnić – član

Kompletnu odluku komisije Fondacije za kinematografiju Sarajevo za izbor članova žirija za vrednovanje filmskih projekata i scenarija za 2022.godinu možete naći i pročitati OVDJE.