FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO OBJAVILA ODLUKU O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA ZA KATEGORIJU DISTRIBUCIJA I PRIKAZIVANJE

U toku protekle sedmice Upravni odbor Fondacije za kinematografiju Sarajevo donio je Odluku o izboru korisnika sredstava za komplementarne djelatnosti za 2022.godinu u kategoriji distribucija i prikazivanje.

Na inicijativu Upravog odbora Fondacije za kinematografiju Sarajevo te uz značajnu potporu Ministrice Kulture i sporta Federacije BiH Zore Dujmović i Premijera Vlade Federacije BiH Fadila Novalića u okviru javnog poziva za podršku komplementarnim djelatnostima za kapitalni projekat digitalizacije kino dvorana u lokalnim zajednicama alociran je inicijalni fond od 500.000 KM te je naišao na veliki odziv Upravih tijela lokalnih zajednica i Javnih ustanova koje upravljaju kino dvoranama. Odlukom je podržano 15 lokalnih zajednica iz čak 9 Kantona  Federacije BiH sa projektima digitalizacije i modernizacije kino dvorana.

Čak petnaest gradova iz devet Kantona Federacije BiH podržano je ovom odlukom

Projekat Fondacije za kinematografiju Sarajevo podrazumijeva da se u što skorijem periodu, a najdalje do sredine 2023.godine digitaliziraju dvorana u gradovima i opštinama u Federaciji BiH koje su podržane u okviru ovog poziva. Na taj način  će se omogućiti puno većem broju stanovnika da, u isto vrijeme kad i u velikim centrima Bosne i Hercegovine i Balkana, pogledaju sva velika BH i regionalna filmska ostvarenja kao i aktuelne filmske naslove iz evropske i svjetske produkcije.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo će u okviru Odluke o podršci po kategoriji Distribucija i prikazivanje finansirati nabavku opreme za digitalne filmske projekcije u maksimalnom proporcionalnom iznosu u skladu sa sredstvima su na raspolaganju i koja su planirana u narednim periodu po svim pojedinačnim podržanim projektima. Pored toga će organizovati i obuku odgovornih u poslovima tehničkog opsluživanja, distribucije, promocije i marketinga koji su potrebni radi najkvalitetnije realizacije aktivnosti filmskih projekcija.

Do sredine 2023.godine puno veći broj građana Federacije BiH imaće priliku uživati u projekcijama regionalnih i svijetskih hitova

Uvid u tekst odluke svi korisnici usluga Fondacije za kinematografiju Sarajevo i svi zainteresovani mogu napraviti OVDJE.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo će u narednom periodu raspisati Javni tender za nabavku potrebne opreme za digitalizaciju i modernizaciju kino dvorana prema Odluci za podršku u kategoriji Distribucija i prikazivanje te će intenzivno krenuti u realizaciju konkursa ovog, za BH i regionalnu filmsku industriju i podizanje nivoa kulture u lokalnim zajednicama u Federaciji BiH, vitalnog projekta.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo želi svim odabranim korisnicima za navedene kategorije podrške u komplementarnim djelatnostima uspješnu i sretnu realizaciju projekata.