FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO OBJAVILA ODLUKE O NAJBOLJIM PONUĐAČIMA PO TENDERU ZA NABAVKU OPREME ZA DIGITALIZACIJU KINO DVORANA U FEDERACIJI BIH

Krajem prošle sedmice stručna komisija eksperata formirana od strane Fondacije za kinematografiju Sarajevo i Ministarstva Kulture i sporta Federacije BiH donijela je odluke o odabiru najboljih ponuđača po međunarodnom tenderu za nabavku opreme za digitalizaciju kino dvorana u lokalnim zajednicama u Federaciji BiH. Na web stranici Fondacije za kinematografiju  OVDJE u petak 27.01. objavljene su odluke o  odabiru najboljih ponuđača po svih 13 LOT-ova tendera. Po tenderu u vrijednosti od preko 2.000.000 KM  za najboljeg ponuđača po LOT-ovima 2, 3, 4, 7, 9 i 10 odabrana je kompanija Audio Video Consulting d.o.o. iz Sarajeva dok je po LOT-ovima 1, 5, 6, 8, 11, 12 i 13 za najboljeg ponuđača odbrana kompanija IMTEC d.o.o. iz Sarajeva koja je na tenderu nastupila u saradnji sa kompanijom PRAHIN INC d.o.o. iz Hrvatske. Nakon isteka žalbenog roka Fondacija za kinematografiju Sarajevo će odabranim ponuđačima  potpisati ugovore i krenuti u finalnu fazu nabavke i instalacije opreme kako bi u toku 2023.godine krenulo prikazivanje u svim kino dvoranama u Federaciji BiH koje su prijavljene na konkursu za distribuciju i prikazivanje u 2022.godini.

Na inicijativu Upravog odbora te uz značajnu potporu Ministrice Kulture i sporta Federacije BiH Zore Dujmović i Vlade Federacije BiH 2022.godine raspisan je javni poziv za podršku komplementarnim djelatnostima za kapitalni projekat digitalizacije kino dvorana u lokalnim zajednicama. Isti je naišao na veliki odziv Upravih tijela lokalnih zajednica i Javnih ustanova koje upravljaju kino dvoranama pa je Odlukom po konkursu sredinom avgusta prošle godine podržano 13 lokalnih zajednica iz čak 9 Kantona  Federacije BiH sa projektima digitalizacije i modernizacije kino dvorana.

U narednom periodu Fondacija će u saradnji sa Upravim tijelima kino dvorana formiraće mrežu nezavisnih kino prikazivača Federacije BiH

U narednom periodu Fondacija za kinematografiju Sarajevo će u saradnji sa Upravim tijelima svih kino dvorana koje se po ovom tenderu digitaliziraju i moderniziraju, paralelno sa opremanjem dvorana raditi na obuci i usavršavanjem osoblja te formirati i Udruženje Nezavisnih kino prikazivača Federacije BiH koje će postati značajan faktor na tržištu kino distribucije i prikazivanja. To će omogućiti BH autorima i njihovim naslovima da u isto vrijeme kada u velikim centrima dođu do velikog broja gledatelja širom Federacije BiH te kvalitetno prezentuju svoje radove.

Mreža će biti otvorena i za postojeće nezavisne kino dvorane u Federaciji BiH te će konstantno raditi na edukaciji i usavršavanju svih odgovorih kino dvorana.

Projekat digitalizacije se nastavlja i u 2023.godini za sve lokalne zajednice koje ove godine nisu bile u mogućnosti da uđu u projekat i da se na taj način dobije najšira mreža kino dvorana za plasman BH, regionalnih i svijetskih filmskih naslova u što skorije vrijeme.