FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO POTPISALA UGOVORE ZA NABAVKU OPREME – KREĆE PROJEKAT DIGITALIZACIJE KINO DVORANA U FEDERACIJI BIH!

Fondacija za kinematografiju Sarajevo u saradnji sa lokalnim zajednicama ulazi u finalnu fazu realizacije kapitalnog projekta modernizacije i digitalizacije dvorana.

Na inicijativu Upravog odbora te uz značajnu potporu Ministrice Kulture i sporta Federacije BiH Zore Dujmović i Vlade Federacije BiH 2022.godine raspisan je javni poziv za podršku komplementarnim djelatnostima za kapitalni projekat digitalizacije kino dvorana u lokalnim zajednicama. Isti je naišao na veliki odziv Upravih tijela lokalnih zajednica i Javnih ustanova koje upravljaju kino dvoranama pa je Odlukom po konkursu sredinom avgusta prošle godine podržano 13 lokalnih zajednica iz čak 9 Kantona Federacije BiH sa projektima digitalizacije i modernizacije kino dvorana.

Predsjednik Upravog odbora Fondacije za kinematografiju nedavno je potpisao 13 ugovora sa lokalnim zajednicama iz Federacije BiH

Krajem januara ove godine finaliziran i međunarodni tender za nabavku i instalaciju opreme sa odabirom dva najpovoljnija ponuđača. Nakon što je Fondacija za kinematografiju Sarajevo potpisala Ugovore sa svim Upravnim tijelima dvorana iz Federacije BiH u toku ove sedmice je predsjednik Upravnog odbora Antonio Beus potpisao Ugovore o nabavci i instalaciji opreme za modernizaciju i digitalizaciju dvorana sa odabranim izvođačima radova, kompanijama Audio Video Consulting d.o.o. i IMTEC d.o.o. iz Sarajeva. Tako je projekat koji je od nemjerljive važnosti za BH kinematografiju te će BH autorima i njihovim naslovima omogućiti da u isto vrijeme kada u velikim centrima dođu do velikog broja gledatelja širom Federacije BiH te kvalitetno prezentuju svoja ostvarenja ušao u svoju finalnu fazu.

Fondacija za kinematografiju ovih je dana potpisala Ugovore i sa izvođačima za početak finalne faze projekta digitalizacije dvorana u Federaciji BiH

U narednom periodu Fondacija za kinematografiju Sarajevo će u saradnji sa Upravim tijelima svih kino dvorana koje se po ovom tenderu digitaliziraju i moderniziraju, paralelno sa opremanjem dvorana raditi na obuci i usavršavanjem osoblja a očekivani završetak radova na svim dvoranama je prvi dio ljeta 2023.godine. S obzirom na navedeno tokom ljeta 2023. godine BH, regionalni, evropski i svjetski autori će dobiti novih 13 kino dvorana u Federaciji BiH za  plasman svojih novih ostvarenja te će doći do velikog broja novih gledatelja svih generacija.

Projekat digitalizacije se nastavlja i u 2023.godini za sve lokalne zajednice koje ove godine nisu bile u mogućnosti da uđu u projekat i da se na taj način dobije najšira mreža kino dvorana za plasman BH, regionalnih i svijetskih filmskih naslova u što skorije vrijeme.