FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO OTVORILA PORTAL ZA ON LINE APLIKACIJE KORISNIKA

Fondacija za kinematografiju Sarajevo jučer je pokrenula portal za on line aplikacije korisnika za sve buduće konkurse. U skladu sa glavnim smjernicama rada aktulenog Upravog odbora prema potpunoj transparentnosti i modernizaciji usluga Fondacije te po uzoru na evropske i regionalne filmske agencije projekat realizacije korisničkog portala pokrenut je prije šest mjeseci i danas je konačno otvoren za sva pravna i fizička lica.

Od jučer sve aplikacije za sve konkurse Fondacije umnogome olakšane svim korisnicima zahvaljujući on line korisničkom panelu

U pitanju je originalno i zaštićeno softwersko rješenje koje će udubuće uz pristup na posebnom odjelu web stranice Fondacije za kinematografiju Sarajevo OVDJE omogućiti svim korisnicima puno brži i jednostavniji proces aplikacije sa sve buduće konkurse. Jednom unešeni podatci pravnih ili fizičkih lica te osnovni prateći dokumenti koji su potrebni prema odlukama i pravilnicima Fondacije biće sačuvani u bazi podataka za sve buduće konkurse do momenta njihove izmjene od strane korisnika. Prilikom izrade portala posvećena je posebna pažnja zaštiti ličnih i pravnih informacija svih korisnika.

„Danas je veliki dan za našu filmsku zajednicu. Registar i online prijava projekata treba da maksimalno olakša i pojednostavi filmskim djelatnicima pristup na konkurse Filmske fondacije za kinematografiju FBiH“, istakao je Predsjednik Upravog odbora Fondacije za kinematografiju Sarajevo Antonio Beus u svojoj izjavi povodom starta rada korisničkog portala i nastavio „Nadamo se da će  javan i transparentan način apliciranja , uspješno biti implementiran od strane naše zajednice. Ovaj projekat je nastao na inicijativu filmskih djelatnika , uz čiju potporu je i realiziran. Veliko hvala timu Trinity d.o.o. Sarajevo koji se maksimalno angažirao na realizaciji ovog projekta.“

Korisnički portal Fondacije za kinematografiju ima izuzetno pristupačan i jednostavan interface prilagođen svim kategorijama korisnika za aplikacije na sve buduće konkurse. Sistem sam spašava sve podatke i dokumente unešene i potvrđene od strane korisnika i na taj način se omogućava da se proces aplikacije po pojedinačnom projektu sačuva i nastavi u svakom momentu u toku trajanja određenog konkursa.

Svaki korisnik ima mogućnost da u svakom momentu pristupi svim pojedinačnim projektima koji su u procesu aplikacije na konkurse Fondacije te uradi sve potrebne izmjene.

Sistem će omogućiti da u toku zvaničnog trajanja svakog pojedinačnog konkursa Fondacije za kinematografiju Sarajevo svaki korisnik može izmjeniti podatke na potpuno završenom i podnešenom projektu aplikacije s tim da svaki put finalni on line dokument prijave mora ponovo ovjeriti, potpisati i ubaciti u sistem kako bi ponovo završio proces aplikacije.

U odnosu na protekli period svaki korisnik će imati obavezu poštom na Fondaciju za kinematografiju poslati isključivo ovjereni i potpisani dokument prijave a sve ostale dokumente i podatke će odgovorne osobe Fondacije preuzeti direktno iz baze podataka korisničkog portala. Svi prijavljeni korisnici će ubuduće putem elektronske pošte dobijati obavijesti o otvaranju svih konkusa Fondacije za kinematografiju Sarajevo te pismene potvrde ispravne aplikacije po pojedinačnim projektima na iste.

Za sve tehničke probleme vezane za pristup i rad na korisničkom portalu svi korisnici će se ubuduće moći obratiti odgovornom tehničkom osoblju isključivo putem maila:

support@fondacijakinematografija.ba

Fondacija za kinematografiju Sarajevo je pripremila i kratki intro video koji će svim korisnicima omogućiti osnovni uvid u rad na korisničkom panelu a koji svi zainteresovani mogu pogledati u nastavku:

Upravni odbor Fondacije za kinematografiju Sarajevo daje važnu napomenu svim korisnicima da će ubuduće ovo biti jedini način aplikacije na sve buduće konkurse te savjetuje svim zainteresovanim da se čim prije prijave na korisnički portal, unesu osnovne podatke i dokumente te se upoznaju sa radom portala. Svi korisnici uskoro mogu očekivati otvaranje konkursa Fondacije za kinematografiju Sarajevo za 2023. godinu te će oni registrovani na korisnički portal biti informisani putem elektronske pošte o otvaranju istih. Procesu ispunjavanja svakog pojedinačnog konkursa na portalu svi registrovani korisnici će moći pristupiti tek po njegovom zvaničnom otvaranju.