FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO ORGANIZUJE SASTANAK ZA SVE KORISNIKE POVODOM OBJAVE KONKURSA ZA 2023.GODINU

Fondacija za kinematografiju Sarajevo uputila je poziv svim korisnicima za sastanak koji će se održati u utorak 25.04. u sali Ministarstva Kulture i sporta Federacije BiH u Sarajevu (Obala Maka Dizdara Br.2) sa početkom u 11:00 sati.

Povod sastanka za koji je danas upućen poziv svim korisnicima je objava Konkursa za odabir korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za pozicije sufinansiranja proizvodnje i pozicija komplementarnih djelatnosti za 2023.godinu.

U skladu sa jednom od glavnih smjernica djelovanja aktuelnog Upravnog odbora Fondacije u smislu potpuno transparentnog djelovanja u odnosu prema korisnicima i kompletnoj javnosti sastanak je predviđen kako bi se svim prisutnim predstavili svi detalji ovogodišnjih konkursa Fondacije te se odgovorilo na sva pitanja i sugestije svih zainteresovanih korisnika.

Tokom sastanka će se svim zainteresovanim korisnicima predstaviti i novi korisnički portal za online aplikacije

Tokom sastanka će se ukratko predstaviti i novi korisnički portal za on line prijave koji je pokrenut na zvaničnoj web stranici OVDJE krajem protekle sedmice a koji će ubuduće biti jedini kanal za apliciranje na sve Konkurse Fondacije.

Poziv za sastanak upućen je svim Udruženjima, pravnim i fizičkim licima koji su korisnici Fondacije i svim zainteresovanim koji imaju namjeru prijaviti se na ovogodišnje konkurse a koji to do sada nisu radili.

Sastanku će isključivo moći prisustvovati svi zainteresovani korisnici koji do ponedeljka 24.04.2023. do kraja radnog dana pismeno potvrde svoje prisustvo na mail info@fondacijakinematografija.ba a potvrda je neophodna radi kvalitetne pripreme uslova za održavanje sastanka po broju prijavljenih korisnika.