SFF OTVORIO POZIV ZA PRIJAVU PRIČA ZA PROGRAM “SUOČAVANJE S PROŠLOŠĆU”

Program “Suočavanje s prošlošću” (Dealing with the Past) predstavlja dodatnu platformu za svjedočenja i priče koje mogu poslužiti kao baza za razvijanje filmskih scenarija, projekata i filmova. Cilj programa je pokretanje dijaloga u zemljama nastalim raspadom bivše Jugoslavije te suočavanje s problemima nastalim kao rezultat ratova u regiji. U sklopu programa “Suočavanje s prošlošću” (Dealing with the Past), pokrenut je Sajam istinitih priča (True Stories Market), koji služi za prezentaciju priča i prikupljenih materijala (ličnih svjedočanstava).

Detalj sa jednog od predhodnih izdanja programa Dealing with a past Sarajevo Film Festivala

Priče je potrebno dostaviti u formi teksta ispisanog na jednoj Word stranici, a odabrane priče će organizacije predstaviti rediteljicama/ima iz regije, koji bi na osnovu njih mogli razviti koncept za film. Priče je potrebno poslati na mail dwp@sff.ba.

Rok za prijavu svih priča je 26.06.2023. Sarajevo Film Festival snosi troškove smještaja i puta svim izabranim predstavnicima organizacija. Za više informacija sve zainteresovane organizacije i autori iz BiH i regiona mug dobiti putem maila dwp@sff.ba.

Program “Suočavanje s prošlošću” (Dealing with the Past) bit će održan od 12. do 17. augusta 2023. tokom 29. Sarajevo Film Festival koji će biti održan od 11. do 18. augusta 2023.