ODABRANI ČLANOVI ŽIRIJA ZA VREDNOVANJE FILMSKIH PROJEKATA I SCENARIJA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU ZA 2023.GODINU

Komisija za provjeru prijava pristiglih na Javni poziv za izbor Predsjednika i članova Žirija za vrednovanje filmskih projekata i scenarija, prispijelih na Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za 2023. godinu, sastavljena od članova Upravnog odbora Fondacije i predstavnika Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH donijela je odluku za koju je svoju suglasnost dala i Ministrica Kulture i sporta Federacije Bih Sanja Vlaisavljević.

Tekst  Javnog poziva  za izbor Predsjednika i članova Žirija za vrednovanje filmskih projekata i scenarija, prispijelih na Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za 2023. godinu objavljen je 05.05.2023.godine  na web stranici Fondacije za kinematografiju  OVDJE.

Na navedeni  Javni poziv ukupno je pristiglo trinaest prijava. Komisija uradila pregled pojedinačnih aplikacija da bi utvrdila njihovu blagovremenost i formalno-pravnu ispravnost. Komisija je prilikom izabira kao jedine kriterije koristila ispravnost dostavljene dokumentacije kao i dokazanu stručnost i ekspertizu aplikanata za mjesto u žiriju.

Nakon uvida u sve aplikacije i pregleda dokumentacije te rasprave o istima donešena je Odluka o imenovanju Žirija Fondacije za kinematografiju u slijedećem sastavu :

Admir Buljugić, Predsjednik

Armin Omerović, član

Adnan Rešić, član

Josip Blažević, član

Irina Dobnik – član

Kompletnu odluku komisije Fondacije za kinematografiju Sarajevo za izbor članova žirija za vrednovanje filmskih projekata i scenarija za 2023.godinu možete naći i pročitati OVDJE.