ČLANOVI ŽIRIJA ZA VREDNOVANJE FILMSKIH PROJEKATA I SCENARIJA ZA 2023.GODINU POTPISALI UGOVORE U FONDACIJI

Nakon što je Komisija za provjeru prijava pristiglih na Javni poziv za izbor Predsjednika i članova Žirija za vrednovanje filmskih projekata i scenarija, prispijelih na Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za 2023. godinu, sastavljena od članova Upravnog odbora Fondacije i predstavnika Ministarstva kulture i sporta Federacije BiH donijela odluku o izboru sredinom juna jučer je u prostorijama Fondacije za kinematografiju Sarajevo održan sastanak članova Upravnog odbora Fondacije Antonia Beusa i Milana Trivića sa svih pet članova žirija u kojem su ove godine kao Predsjednik Admir Buljugić te članovi Armin Omerović, Adnan Rešić, Josip Blažević i Irina Dobnik.

Milan Trivić i Antonio Beus sa predsjednikom i članovima stručnog žirija za vrednovanje filmskih projekata po konkursu Fondacije za 2023.godinu

Tom prilikom su sa svim članovima žirija potpisani Ugovori kojima se osnažuje njihova buduća aktivnost na ocjenjivaju projekata pristiglih na konkurs Fondacije za kinematografiju Sarajevo za 2023.godinu. S obzirom da je od ove godine Fondacija pokrenula korisnički portal za on line prijave svim članovima žirija predstavljen je i novi sistem rada i ocjenjivanja te korištenje vlastitog pristupa korisničkom portalu gdje će preuzimati sve potrebne materijale svih pristiglih projekata a ove godine je na konkurs Fondacije pristigao rekordan broj istih u kategorijama dugometražnog i kratkometražnog filma te razvoja scenarija i filmskih projekata.

U narednom periodu stučni žiri kreće sa pregledom i ocjenjivanjem svih pristiglih projekata na konkurs a rezultati istog za 2023.godinu trebali će biti javno objavljeni u toku mjeseca avgusta.