OBJAVLJENA ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA ZA KOMPLEMENTARNE DJELATNOSTI ZA KATEGORIJE ARHIVIRANJE I PROMOCIJA BH FILMA NA FESTIVALIMA I FILMSKIM SMOTRAMA

U toku protekle sedmice održana je sjednica Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju Sarajevo na kojem je donesena odluka o izboru korisnika sredstava za komplementarne djelatnosti u kategorijama očuvanja arhivske građe BH kinematografije i promocije BH filma na filmskim festivalima i smotrama.

Prema uputama o raspodjeli budžeta od strane Vlade Federacije BiH a u okviru javnog poziva za podršku komplementarnim djelatnostima za proizvodnju studentskih filmova alocirano je 17.000 KM, za finansiranje projekata zaštite arhivske i filmske građe 50.000 KM, te projekata promocije BH filma na festivalima i filmskim smotrama 450.000 KM.

Svi zainteresovani korisnici odluku mogu naći na web stranici Fondacije za kinematografiju Sarajevo

Nažalost, u kategoriji studentski film na ovogodišnjem konkursu nije primljena nijedna prijava, pa je u kategoriji očuvanja arhivske građe BH kinematografije podržana Kinoteka BiH sa projektom preventivna zaštita, arhivska obrada, čuvanje i prezentacija BH filma. U kategoriji promocija BH filma na filmskim festivalima i smotrama podržana je realizacija ukupno 13 filmskih Festivala koji se realizuju u Bosni i Hercegovini te šest projekata vezanih za promociju BH filma na filmskim smotrama.

Uvid u tekst odluke svi korisnici usluga Fondacije za kinematografiju Sarajevo i svi zainteresovani mogu napraviti OVDJE.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo želi svim odabranim korisnicima za navedene kategorije podrške u komplementarnim djelatnostima uspješnu i sretnu realizaciju projekata.