JULIE-JEANNE REGNAULT BORAVILA U RADNOJ POSJETI SARAJEVO FILM FESTIVALU KAO GOŠĆA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU

BH javnost i filmska zajednica su krajem prošle godine upoznati sa informacijom da je Fondacija za kinematografiju postala pridruženom, 37 članicom EFAD (Udruženja Direktora evropskih filmskih Centara). Nakon što je delegacija Fondacije sredinom Februara boravila na Filmskom Festivalu u Berlinu gdje je uzela učešče na prvoj godišnjoj sjednici EFAD, Predsjednik Upravog odbora Antonio Beus uputio je poziv prema odgovornima EFAD za radnu posjetu Sarajevu za vrijeme održavanja Sarajevo Film Festivala kojem se rado odazvala Julie-Jeanne Regnault, Generalna sekretarka Udruženja.

Kao što je već istaknuto, 37 članova EFAD-a su vladina ili povezana javna tijela, zadužena za nacionalno finansiranje audiovizuelnog sektora i sa odgovornošću da savjetuju ili regulišu sve aspekte audiovizuelne politike. Ukupno, članice EFAD-a i njihove vlade svake godine financiraju oko tri milijarde eura kroz subvencije i porezne olakšice s ciljem podsticanja stvaranja, proizvodnje, promocije, distribucije i izložbe evropskih audiovizuelnih i kinematografskih djela.

Julie Jeanne Regnault je od 2019.godine Generalna sekretarka EFAD a članica je Evropske Filmske Akademije

Julie-Jeanne Régnault je generalni sekretar EFAD-a od februara 2019. Ranije je vodila evropske poslove u Centru National du cinéma et de l’image animée. Specijalizirana za EU poslove i audio-vizuelni sektor, Julie-Jeanne je započela svoju karijeru kao konsultant, a zatim kao službenik za politiku u Evropskoj komisiji. Magistrirala je pravo EU i javne politike EU, a diplomirala je i međunarodne odnose. Diplomirala je na EAVE-u (Producentska radionica 2017.), članica je odbora Cineurope i članica Evropske filmske akademije.

Po svom dolasku u Sarajevo krajem proteklog vikenda Julie-Jeanne Regnault se prvi dan svoje posjete upoznala sa atmosferom glavnog grada BiH za vrijeme održavanja Sarajevo film Festivala, kulturom i raznolikošću Sarajeva i svim njegovim znamenitostima.

Drugi dan posjete prisutvovala je ručku za direktore filmskih Centara iz regiona i članica EFAD organizovanom od strane Uprave Sarajevo film Festivala i Fondacije za kinematografiju. Tom prilikom se bliže upoznala sa odnosima regionalnih Festivala i filmskih Centara te realizacijom aktuelnih i nadolazećih projekata vezanih za regionalnu filmsku industriju.

Rucak za regionalne filmske Centre organizovali su SFF i Fondacija za kinematografiju

Na poziv kolega iz Industry ureda SFF Cinelink Julie-Jeanne Regnault je bila jedan od govornika na panelu Javni džepovi za privatne drame: finansijski izazov? koji je održan 15.avgusta u okviru programa Cinelink Talks. Sa kolegama iz Evropske filmske industrije koji su bili govornici na panelu razmjenila je mišljenja i iznijela svoje viđenje na temu zamršene dinamike finansiranja koja okružuje dramske serije i ključnu ulogu javnih emitera i fondova kao osnovnih finansijera nezavisno proizvedenog sadržaja.

Antonio Beus, Maja Vukić i Chris Marcich iz HAVC i Julie-Jeanne Regnault na ZONA party

Uz stalno druženje i razgovore sa kolegama iz regionalnih filmskih Centara gospođa Regnault je prisustvovala i jednoj od redovno najaktraktivnijih i najposjećenijih zabava industrijskog segmenta za vrijeme održavanja SFF, ZONA Party. Ove godine, Talents agencija ZONA slavila je 15 godina postojanja na zabavi kojoj je drugu godinu za redom domaćin Fondacija za kinematografiju, koja na ovaj način daje bezrezervnu podršku najuspješnijim pričama BH filmske industrije a Talent agencija ZONA kao najveća casting agencija na Balkanu sa zastupanjem preko 300 glumaca iz više zemalja prema evropskoj i svjetskoj produkciji, je sigurno jedna od takvih.

Julie Jeanne Regnault tokom radne posjete sa kolegama iz  Fondacije za Kinematografiju

Uz veliki broj sastanaka i razgovora sa kolegama iz regionalne i evropske filmske industrije na Sarajevo Film Festivalu, gospođa Regnault je boravila u radnoj posjeti Fondaciji za kinematografiju gdje se iz prve ruke upoznala sa radom krovne filmske institucije Federacije BiH te svim njenim izazovima u djelovanju. Tokom posjete razgovarala je sa Predsjednikom Upravnog odbora Fondacije Antoniom Beusom i kolegama o svim aspektima saradnje sa regionalnim filmskim centrima i kinematografijama te se upoznala sa projektima koje Fondacija realizuje u ovom trenutku, a to se posebno posebno odnosi na digitalizaciju kino dvorana u lokalnim zajednicama Federacije BiH i osnivanje i rad Udruženja Mreža nezavisnih kino prikazivača u kojoj je u ovom trenutku 16 kino dvorana sa preko 5000 sjedećih mjesta.

Tokom otvorenog i konstruktivnog razgovora otvorene se teme podrške Evropskih filmskih udruženja Art House prikazivača i EuropaCinemas projektu Mreže i što je jednako važno, potpisivanja bilateralnih ugovora za koprodukciju sa članicama EFAD koji bi u narednom periodu trebali omogućiti BH filmskim autorima i radnicima nesmetan rad u zemljama Evropske Unije i obrnuto, a u kojima EFAD treba bude jedna od osnovih poveznica.

Julie Jeanne Regnault je, tokom svoje višednevne posjete Sarajevu, Fondaciji i Festivalu stekla jasnu sliku o radu regionalne filmske industrije i njenog povezivanja sa krovnim filmskim institucijama iz regiona koje su članice Udruženja čiji je ona Generalni sekretar i sigurno je da će svoje utiske prenijeti svojim kolegama i predstavnicima filmskih centara iz Evropske Unije na slijedećem druženju na Festivalu u San Sebastianu na drugoj godišnjoj sjednici EFAD.