FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU I MREŽA NEZAVISNIH KINO PRIKAZIVAČA ODRŽALI SASTANAK SA KINO DISTRIBUTERIMA IZ BIH I REGIONA

Predsjednik Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju Antonio Beus je na početku sastanka kojem su prisustvovali odgovorni većeg broja kompanija koje rade kino distribuciju u BiH te Jasmin Duraković kao predstavnik BH produkcije koji je bio prisutan kao reditelj, producent i distributer BH i regionalnih filmskih ostvarenja sve upoznao sa kompletnim tokom realizacije projekta digitalizacije kino dvorana u lokalnim zajednicama i gradovima u Federaciji BiH.

Tom prilikom je naglasio da je Fondacija podržala i osnivanje Udruženja Mreža nezavisnih kino prikazivača čiji je primarni zadatak upravo rad sa svim distributerskim kućama iz Bosne i Hercegovine na planiranju i realizaciji redovnog filmskom programa u svim kino dvoranama koje su njene članice i da je osnivanje Mreže bilo neophodno kako bi sve kino dvorane imate stručnu pomoć i servis u svim aspektima poslovanja te edukaciju i osposobljavanje svih uposlenih.

Nakon toga je Predsjednica Upravog odbora Mreže nezavisnih kino prikazivača Nadira Duraković, koja je inače i direktor i upravitelj JU Centar za kulturu Gradačac upoznala sve prisutne sa aktivnostima koje su u proteklih nekoliko mjeseci preko Mreže poduzete u smislu pokretanja redovnih kino projekcija u svim kino dvoranama njenih članica. Tom prilikom je istakla da su mreži, pored kino dvorana 13 gradova koji su digitalizovani u okviru projekta tokom ove godine, pristupile i Javne ustanove koje već neko vrijeme rade redovne kino projekcije i da sada mreža broji 16 kino dvorana sa preko 5000 sjedećih mjesta. Zatim je sve upoznala sa svim aspektima podrške koju mreža pruža u uspostavljanju svih aspekta rada kino dvorana uključujući i najmoderniji infomacioni sistem za centralizaciju i automatizaciju poslovanja koji uključuje i modul za distributerske kompanije i koji će obezbjediti apsolutnu transparentnost odnosa kino dvorana koje će poslovati putem mreže i svih distibutera.

Nadira Duraković i Antonio Beus sa gostima u filmskom ambijentu dvorane BKC u Sarajevu

Zatim je otvoren vrlo produktivan i otvoren razgovor u kojem su definisani uslovi poslovanja između distributera i mreže i kino dvorana te su svi prisutni predstavnici distributerskih kompanija dali svoju nepodjeljenu podršku realizaciji projekta pokretanja redovnih digitalnih projekcija u kino dvoranama Mreže koje će značiti značajan rast tržišta kino distribucije i prikazivanja u BiH i kao posebno važno dati platformu BH autorima i producentima, kao i regionalnim naslovima i naslovima iz Evrope i svijeta za prezentaciju puno širem auditorujumu gledatelja u Bosni i Hercegovini.

Zajednički zaključak je da kino dvorane Mreže predstavljaju drastično unaprijeđenje tržišta Bosne i Hercegovine i regiona i da će se zajedničnim naporima učiniti sve da redovne kino projekcije u svim dvoranama krenu prema planu do kraja septembra 2023.