FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU I RTV FBIH POTPISALI MEMORANDUM O SARADNJI ZA ZAJEDNIČKU PODRŠKU NOVIM BH FILMSKIM PROJEKTIMA

Memorandum o saradnji definisan i potpisan od strane Fondacije za kinematografiju i RTV Federacije BiH donosi svim autorima i producentskim kućama novi vid institucionalne podrške u produkciji igranih i dokumentarnih filmskih ostvarenja.

Ovim memorandumom RTV Federacije BiH se daje svoju saglasnost da će podržati realizaciju, samostalno ili zajednički sa Fondacijom odabranih, filmskih projekata (dugometražnih i kratkometražnih, te dokumentarnofilmskih), a koji su već dobili prethodnu podršku od strane Fondacije, ukoliko za to bude postojalo i interesovanje producenta ili autora filmskog projekta.

RTV FBiH će memorandumom o saradnji sa Fondacijom za kinematografiju obavezala prema zajedničkoj podršci novih BH filmskih ostvarenja

RTV Federacije BiH se ovim memorandumom saglasila da će uključiti se u snažnu promociju takvih projekata kao i autora, a koje je Fondacija vec podržala. Producenti ili autori, čiji su projekti finansijski podržani od strane RTV Federacije BiH, su minimalno

obavezni ustupiti saglasnost RTV Federacije BiH za premijerno TV prikazivanje filmskog projekta kao i na dva reprizna emitiranja u periodu od dvije godine na teritoriji BiH, ili kako se iznad toga dogovore.

RTV Federacije BiH saglasna je na iskazano interesovanje/zahtjev/molbu producenta ili autora filmskog projekta razmotriti obim podrške koji će biti pružen a ukupan iznos izdvojenih finansijskih, promotivnih i svakih drugih sredstava od strane RTV Federacije BiH ce ista naknadno utvrditi za svaki projekat posebno.

Fondacija se potpisom ovog memoranduma obavezala da će biti posrednik u komunikaciji između producenta/autora podržanih projekata i RTV FBiH. Također, Fondacija ce biti na raspolaganju sa svim potrebnim informacijama RTV FBiH vezano za podržane filmske projekte.

Shodno navedenom potpis ovog memoranduma o saradnji daje mogu mogućnost institucionalnog finansiranja novih filmskih projekata svim autorima čija su ostvarenja već podržana kroz konkurse Fondacije za kinematografiju i daje im mogućnost značajne prednosti u daljim pregovorima sa koproducentima iz regiona i Evrope te aplikacijama na Evropske i svijetske filmske fondove za podršku.