SARAJEVO GRAD FILMA UNESCO-A PREDSTAVLJEN NA FILMSKOM FESTIVALU U RIMU

Sarajevo grad filma je projekat Sarajevo Film Festivala za podršku realizaciji mikro-budžetnih filmova, koji se snimaju u Sarajevu, putem umjetničke i tehničke saradnje mladih i etabliranih filmskih autora i profesionalaca iz Bosne i Hercegovine, u saradnji sa kolegama iz Jugoistočne Evrope.

Sarajevo je proglašeno gradom filma UNESCO-a 31. oktobra 2019. godine i članom globalne Mreže kreativnih gradova UNESCO-a. Sarajevo grad filma UNESCO-a posvećen je filmu i kreativnosti kao ključnim pokretačima kulturnog, ekonomskog i društvenog razvoja grada, te saradnji i partnerstvima s drugim kreativnim gradovima unutar Mreže kreativnih gradova UNESCO-a.

Sarajevo je član porodice gradova UNESCO od 2019.godine

Svi gradovi u statusu gradova filma UNESCO-a iste su dobili na osnovu svoje bogate historije filma, prepoznatljivih filmskih festivala, značajnih filmskih lokacija i produkcijske infrastrukuture, te svoje posvećnosti razvoju i regeneraciji grada putem filma, kreativnosti i inovativnosti.

Sarajevo grad filma UNESCO-a na panelu u Rimu predstavila je projekt menadžerica Ines Radić, a u razgovoru su učestvovali Lucio Argano, projekt menadžer Rima grada filma UNESCO-a, Jesus Armesto, redatelj, Maura Romano, voditeljica područja kreativne obnove i teritorijalnog unaprjeđenja Melting Pro te Marco Della Porta, predsjednik Paviljona 14 u Rimu.

Detalj sa panela održanog na filmskom Festivalu u Rimu na kojem je predstavljeno i Sarajevo kao UNESCO grad filma

Na panelu se razgovaralo u kulturi i kreativnoj umjetnosti kao pokretaču urbane obnove grada, o povećanju kulturnih objekata u gradu, kao što su kulturni centri i nova kina. U tom kontekstu Sarajevo grad filma UNESCO-a je predstavio aktivnosti Grada Sarajeva u protekle četiri godine koje su doprinijele kulturnoj obnovi i razvoju. Otkad je Sarajevo nositelj titule UNESCO grada filma, broj posjetilaca u kinima povećan je za 100 posto, a produkcija u Kantonu Sarajevu povećana je za 400 posto.

Svi zainteresovani sve informacije o projektu Sarajevo Grad Filma mogu pronaći na zvaničnoj web stranici projekta OVDJE.