MINISTARSTVO KULTURE PODRŽAĆE FONDACIJU U NABAVCI OPREME ZA DIGITALIZACIJU BH KINEMATOGRAFIJE

Federalna ministrica kulture i sporta Zora Dujmović danas je na novom zvaničnom sastanku  primila Predsjednika Upravog odbora Fondacije za kinematografiju Sarajevo Antonia Beusa.

Nakon prvog sastanka održanog prije mjesec i pol dana kada je deklarirana sustavna suradnja za potporu daljem razvoju i modernizaciji BH kinematografije danas je Beus upoznao ministricu sa aktivnostima koje je Upravni odbor Fondacije poduzeo u proteklom periodu na tom polju.

Prije svega o svim unaprijeđenjima u poslovanju Fondacije i svim operativnim  i promotivnim aktivnostima koje su poduzete po raspisivanju ovogodišnjeg natječaja za potporu filmskim projektima i komplementarnim djelatnostima a koji se zatvara 19. juna / lipnja.

Kao jednako važnu aktivnost Upravog odbora Fondacije gospodin Beus je istakao da je u toku realizacija projekta nabavke opreme neophodne za digitalizaciju BH kinematografije.

Ministrica Dujmović je izrazila puno razumjevanje i potporu projektu u okviru kojeg će Fondacija u suradnji sa Vladom Federacije BiH realizirati nabavku opreme za digitalizaciju BH kinematografije. To podrazumijeva svu opremu za snimanje i postprodukciju te obuku djelatnika koji bi opsluživali istu a sve za potrebe naših producentskih kuća i filmskih institucija. U projekat bi bila uključena i potpuna digitalizacija i katalogizacija BH filmskog fonda.