JI.HLAVA FILM FUND OTVORIO VRATA ZA PRIJAVE – ROK 31.JULI

Misija Fonda je podržati niz izvanrednih i kreativnih filmaša koji su se pojavili posljednjih godina u širem regionu Evrope u završetku svojih kinematografskih dokumentarnih djela na suvremene teme, pomažući tako ovim filmovima da postignu međunarodni uspjeh.

Prihvatljivi projekti:

Dokumentarni i hibridni filmovi u trajanju od preko 15 minuta u fazi produkcije ili postprodukcije. Završeni film premijerno će biti prikazan na festivalu Ji.hlava IDFF.

Zemlje koje ispunjavaju uvjete:

Zemlje članice EU, Albanija, Jermenija, Azerbejdžan, Bjelorusija, Bosna i Hercegovina, Gruzija, Island, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Crna Gora, Norveška, Rusija, Srbija, Švicarska, Ukrajina, Velika Britanija.

Proces odabira:

Odabir će obaviti filmski profesionalci nominirani od strane Ji.hlava IDFF-a. Prvenstveno se traže projekti s jedinstvenim autorskim stilom i fokusom na suvremene teme i teme koje potiču na razmišljanje.

U suradnji sa partnerima, Ji.hlava Film Fund nudi vrijedne, visokokvalitetne resurse odabranim projektima.

  • Kompanija za vizuelne efekte i postprodukciju UPP pružit će grant u naturi za vizuelnu postprodukciju po uzoru na potrebe nagrađivanog filma u procijenjenoj vrijednosti od 15.000 EUR. (1 dan na mreži, ocjenjivanje od 4 dana, DCP Cinema Master, TV Master)
  • Tonski studio i postprodukcijska kuća Soundsquare će ponuditi miks zvuka i završni master zvuka u procijenjenoj vrijednosti od 5.000 EUR.
  • Centar za dokumentarni film (CDF) istraživački je i obrazovni centar za češke i međunarodne umjetnike, naučnike i mislioce u kojem se nalaze biblioteka i videoteka u Jihlavi. CDF će za odabrani film organizirati probnu projekciju i nagrađivanom redatelju pružiti istraživačku podršku za njegov sljedeći projekt.

Rok za podnošenje prijava:

31.juli 2021.

Više informacija oko prijave svi zainteresovani autori i producenti iz BiH mogu pronaći na zvaničnoj web stranici Ji.hvala Film Fund.