KREATIVNA EVROPA MEDIA 2021 – 2027: OBJAVLJENI PRVI KONKURSI ZA PODNOŠENJE APLIKACIJA

Zahvaljujući značajnom povećanju budžeta, Kreativna Evropa će imati na raspolaganju 2,44 milijarde eura u narednih sedam godina, od čega će više od 1,4 milijarde eura (58%) biti opredeljeno za MEDIA potprogram.

Nakon zvaničnog usvajanja novog programa Kreativna Evropa 2021-2027, 28. maja 2021. godine,  raspisani su i prvi konkursi. Ključni prioriteti MEDIA potprograma u novom ciklusu su povećana evropska saradnja, dalja digitalizacija industrije kao i horizontalni prioriteti održivosti i raznolikosti, koji prožimaju čitav program.nije promene u novom MEDIA potprogramu.

MEDIA potprogram započinje novi sedmogodišnji ciklus sa novom strukturom u okviru koje će konkursi biti podjeljeni u četiri grupe:

 1. Sadržaj: podsticanje saradnje i inovacija u stvaranju i proizvodnji visokokvalitetnih dela.
 2. Biznis: promocija poslovnih inovacija, konkurentnosti, mogućnosti rasta i razvoja talenata sa ciljem jačanja evropske industrije u odnosu na globalne konkurente.
 3. Publika: jačanje pristupačnosti i vidljivosti audiovizuelnih dela među potencijalnom publikom, kroz podršku kanalima distribucije i inicijativama za razvoj publike.
 4. Kulturna politika: podrška forumima za raspravu/ razmenu politika, istraživanja i izveštaja. Promovisanje aktivnosti koje imaju za cilj podizanju svesti o različitim aspekima industrije.

Otvoreni konkursi za podnošenje projekata

 1. Networks of European Cinemas, rok za apliciranje: 10. avgust 2021. godine u 17.00h (Brisel)
 2. Films on the Move(nekadasnji poziv Distribution – Selective Support), rok za apliciranje 24. avgust 2021. godine u 17.00h (Brisel)
 3. European Mini Slate Development, rok za apliciranje: 12. avgust 2021. godine u 17.00h (Brisel)
 4. European Festivals, rok za apliciranje: 24. avgust 2021. godine u 17.00h (Brisel).
 5. Markets and Networking, rok za apliciranje: 24. avgust 2021. godine u 17.00h (Brisel).
 6. Innovative tools and business models, rok za apliciranje: 24. avgust 2021. godine u 17.00h (Brisel).
 7. TV and online content, rok za apliciranje: 25. avgust 2021. godine u 17.00h (Brisel)
 8. European Slate Development, rok za apliciranje: 25. avgust 2021. godine u 17.00h (Brisel).
 9. Fostering European media talents and skills(nekadašnji poziv Training Initiative), rok za apliciranje: 26. avgust 2021. godine u 17.00h (Brisel).

Detaljne instrukcije za apliciranje i neophodna aplikaciona dokumentacija biće dostupna na Funding and Tender Portalu. Na ovom portalu će u narednom periodu biti objavljeni i svi ostali konkursi u okviru programa Kreativna Evropa 2021 – 2027.

Takođe, u okviru novog MEDIA potprograma, apliciranje na sve konkurse vršiće se isključivo putem Funding and Tender PortalaOvdje možete pogledati vebinar o korištenju portala.

Preuzeto sa http://www.fcs.rs ©