FONDACIJA ŠALJE POZIV ZA POTPIS UGOVORA ZA PROIZVODNJU FILMOVA PO KONKURSU 2021.

Predsjednik Upravog odbora Fondacije za kinematografiju Sarajevo Antonio Beus danas je potpisao preko 40 ugovora za podršku filmskim projektima koji su odabrani na konkursu za pozicije sufinansiranja po konkursu za 2021.godinu.

U godini kada je Fondacija raspolagala sa nikad manjim budžetom za podršku, predanim radom svih odgovornih, stvoreni su preduslovi da se podrži do sada najveći broj filmskih projekata koji će zahvaljujući ovoj inicijalnoj podršci krovne BH filmske institucije za finansiranje filmske produkcije krenuti sa realizacijom u ovoj i narednoj godini te predstaviti našoj i svjetskoj javnosti niz jako talentovanih mladih filmskih autora i svijetlu budućnost naše kinematografije.

Shodno činjenici da su ugovori potpisani sa strane Fondacije, Upravni odbor poziva sve potpisnike ugovora sa strane produkcijskih kuća koje stoje iza izabranih projekata po konkursu za 2021.godinu da, ukoliko su u mogućnosti, lično dođu u prostorije Fondacije za kinematografiju Sarajevo koja se nalazi u zgradi Federalnog ministarstva kulture i sporta Federacije BiH na adresi Obala Maka Dizdara br.2, na potpisivanje ugovora od danas svaki radni dan od 08:00 do 16:00 sati do petka 20.avgusta do 13:00 sati.

Ukoliko nisu u mogućnosti da dođu lično ili ne nalaze se u Sarajevu, nakon isteka ovog roka svi nepotpisani Ugovori biće poslani poštom svim preostalim potpisinicima na važeće adrese iz istih. Upravni odbor poziva još jednom sve producente i autore da čim prije izvrše potpisivanje Ugovora ili lično ili po primitku pošte i vrate ih nazad, pošto će im po potpisu istih biti uplaćena prva tranša novca za realizaciju projekata prema detaljima definisanim pojedinačnim ugovorima.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo želi svim producentskim kućama i autorima izabranih projekata sretan rad na realizaciji projekata!