HAVC RASPISAO POZIV ZA KOMPLEMENTARNE DJELATNOSTI – MEĐUNARODNA SURADNJA ZA 2022.

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za programe međunarodne suradnje imaju fizičke osobe sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj; fizičke i pravne osobe sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili koje obavljaju odgovarajuću djelatnost u Republici Hrvatskoj, registrirane za obavljanje komplementarnih djelatnosti te su upisane u odgovarajući registar. U projekte međunarodne suradnje ubrajaju se projekti koji se odvijaju izvan teritorija Republike Hrvatske:

– međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: programi gostovanja hrvatskih autora audiovizualnih djela, producenata, izbornika festivala i audiovizualnih manifestacija, audiovizualnih stručnjaka i djelatnika

– međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: program izrade promidžbenih materijala i prijavljivanje u službenu konkurenciju festivala i audiovizualnih manifestacija

– međunarodni filmski festivali i audiovizualne manifestacije: programi predstavljanja i promocije audiovizualnih djela

– projekti međunarodne kulturalne razmjene iz područja audiovizualnih djelatnosti (razmjena hrvatskih i stranih pojedinaca i institucija)

– programi stručnog usavršavanja

– pitching, koprodukcijski forumi i programi za razvoj projekata

– međunarodni filmski i audiovizualni sajmovi: potpora producentima i autorima za predstavljanje  audiovizualnih djela

Centar će osobito podupirati one projekte međunarodne suradnje koji:

– su od interesa za Republiku Hrvatsku te hrvatsku, europsku i svjetsku audiovizualnu kulturu

– hrvatsku kulturu stavljaju u europski i međunarodni  kontekst

– promiču interkulturni dijalog i razvoj civilnog društva

– su stručni, visoke razine kvalitete i sadržajne inovativnosti

– doprinose promicanju hrvatskih audiovizualnih djela, audiovizualnih autora, djelatnika i stručnjaka u svijetu

– su nagrađivani

– su značajni za očuvanje hrvatske kulturne baštine i kulturnog identiteta.

Popisi međunarodnih filmskih festivala, filmskih sajmova, pitching foruma, koprodukcijskih sajmova te programa za razvoj projekata i stručnog usavršavanja su javno dostupni te se nalaze na internetskim stranicama Hrvatskog audiovizualnog centra.

  1. Programi I kategorije
  2. Programi II kategorije
  3. Programi stručnog usavršavanja u inozemstvu

Javni poziv u potkategoriji međunarodne suradnje otvoren je tijekom cijele godine, a prijave se podnose u četiri roka do:

– 12. siječnja 2022. ,

– 14. travnja 2022. ,

– 14. srpnja 2022. i

– 13. rujna 2022.

– Prijave se moraju podnijeti najkasnije 7 dana prije održavanja programa za koji podnositelj potražuje sredstva potpore.

Odluke o raspodjeli sredstava donose se u roku od 60 dana od isteka rokova prijave propisanih javnim pozivom.

HAVC zadržava pravo promjene gore navedenih rokova, o čemu će pravodobno obavijestiti na www.havc.hr u rubrici „Javni pozivi“.

Prijave na javne pozive Centra za programe međunarodne suradnje podnose se na prijavnicama dostupnim na internetskoj stranici Centra.

Preuzeto sa: www.havc.hr ©