VLADA KANTONA SARAJEVO OBJAVILA JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANJE PROIZVODNJE FILMOVA

Tekst javnog poziva možete preuzeti na web stranici Ministarstva kulture i sporta Kantona Sarajevo ili putem sljedećeg linka:

https://mks.ks.gov.ba/aktuelno/konkursi/javni-poziv-za-predlaganje-projekata-za-sufinansiranje-proizvodnje-dugometraznog

Ukupan iznos predviđen Programom utroška sredstava tekućih i kapitalnih transfera utvrđenih Budžetom Kantona Sarajevo Ministarstva kulture i sporta KS je 700.000 KM.

Pravo prijave za dodjelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje dugometražnog igranog, kratkog igranog i dokumentarnog filma, animiranog filma i razvoj dramskih serija imaju pravne osobe registrirane za obavljanje filmske i video djelatnosti sa sjedištem u Kantonu Sarajevo – producenti.

Javni poziv će biti otvoren za podnošenje prijava do utorka, 5. oktobra 2021. godine.