FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO TRAŽI BUDŽET OD 4.200.000 KM

Okupljenim predstavnicima medija se prvo obratio Predsjednik Upravog odbora Fondacije za kinematografiju Sarajevo Antonio Beus. U svom izlaganju istakao je da je ovaj sastav Upravog odbora kao prvo napravio analizu i reviziju zatečenog stanja te je radi nikad teže situacije radi pandemije Corona Virusa i nikad manjeg budžeta od 1.260.000 KM bio primoran da revidira poslovnike i pravilnike rada da bi ih prilagodio svim korisnicima. Prema glavnoj smjernici djelovanja ovog Upravnog odbora za potpuno transparentan odnos prema korisnicima i javnosti urađen je kompletan redizajn web stranice koja je u proteklom periodu postala servis domaćim i regionalnim autorima za plasiranje svih informacija oko filmskih projekata i njihovog plasmana na fondove i festivale širom svijeta te način direktne komunikacije prema Fondaciji.

Gospodin Beus zatim je iznio sve informacije oko realizacije ovogodišnjeg konkursa za podršku proizvodnji filmova i komplementarnim djelatnostima i svim problemima sa kojima je Upravni odbor bio suočen prilikom relokacije sredstava i odlučivanja uz minimalni budžet kojim je raspolagao i opredjeljenja da se u ovakvoj situaciji podrže mladi autori i producenti te novi projekti. Uprkos izuzetno teškoj situaciji koju je zatekao Upravni odbor je iznašao sredstva da podrži nominaciju za Oskara za film „Quo Vadis, Aida?“ te da Filmskom Centru Sarajevo obezbjedi kompletan iznos za digitalizaciju filmskog fundusa. Za kraj je istakao da Fondacija za kinematografiju apelira na organe vlasti da se čim prije vrati, od prije godinu dana dogovoreni budžet od 4.200.000 KM i da se na taj način omogući normalan rad i konkretna podrška svim kvalitetnim produkcijama i projektima.

Član Upravog odbora, proslavljeni BH glumac Emir Hadžihafizbegović je u svom izlaganju istakao da je krajem prošle godine Fondaciji uplaćen iznos od 4.200.000 KM te da je po pandemiji Corona Virusa sa računa povučen iznos od 3.000.000 KM od strane nadležnih organa vlade Federacije BiH. S obzirom da zemlje regiona ulažu od 1.500.000 do 10.000.000 Eura u svoje filmske fondove, Hadžihafizbegović u ime BH kinematografije, koja je i u periodu pandemije Corona Virusa trenutno najbolji ambasador naše zemlje u cijelom svijetu, traži da nadležni organi samo vrate ono što su uzeli.

Okupljenim novinarima za kraj se obratio i treći član odbora, medijski ekspert Milan Trivić koji je svima iznio do sada nepoznatu činjenicu da će se svaki euro uložen u filmsku industriju u BiH vratiti sa 7 eura ostvarenih prihoda radi sposobnosti domaćih producenata da privuku strane investicije, fondove i koproducente u filmske projekte i zaposle BH filmske radnike na realizaciji istih. Shodno tome sa vraćanjem budžeta na iznos od 4.200.000 KM, naša država može očekivati ostvareni promet od preko 30.000.000 KM i iz tog razloga nema jačeg interesa od podržavanja razvoja filmske industrije.

Konferencija je završena zajedničkim stavom svih članova odbora prema medijima da u javnost prenesu ove informacije te da se i na taj način izvrši pritisak na nadležne ograne vlasti te da se Fondaciji za kinematografiju u narednim godinama omogući nesmetan rad i razvoj podrške i edukacije filmskih autora i producenata.