SRETNA NOVA 2022.GODINA! POZIV UDRUŽENJIMA I POJEDINCIMA ZA SASTANKE I SUGESTIJE U RADU FONDACIJE ZA 2022.GODINU

U godini u kojoj Fondacija za kinematografiju Sarajevo raspolagala sa nikad manjim iznosom za podršku proizvodnji filmskih projekata i svim komplementarnim djelatnostima Upravni odbor uspio je realizovati sve planirane aktivnosti prema smjernicama koje je odredio početkom svog djelovanja.

Po prvi put u postojanju Fondacije realizovana su dva konkursa, redovni i vanredni u okviru kojih je podržano preko 70 filmskih projekata i pojedinaca. Upravni odbor je kompletnu godinu iskoristio da skrene pažnju javnosti i nadležnih državnih institucija na ključni problem povečanja budžeta sa kojim Fondacija u narednoj 2022.godini treba  podržati sve filmske produkcije, projekte i pojedince koji su korisnici usluga.

Ove godine je prvi put od postojanja Fondacije za kinematografiju Sarajevo realizovana i dodjela priznanja filmskih radnicima zaslužnim za doprinos razvoju BH kinematografije i koja će u narednim godinama prerasti u tradicionalnu aktivnost.

Shodno glavnoj smjernici djelovanja u smislu transparentnog odnosa u poslovanju prema korisnicama i BH javnosti, Upravni odbor Fondacije za kinematografiju Sarajevo poziva sva strukovna udruženja, institucije i organizacije da sa početkom naredne godine putem zakazanih sastanaka prenesu svoja mišljenja o dosadašnjem radu i daju svoje sugestije i prijedloge Upravnom odboru u smislu poboljšanja rada.

Upravni odbor svim pojedincima koji su također korisnici usluga Fondacije upućuje poziv da se pismeno obrate sa vlastitim prijedlozima i sugestijama u smislu poboljšanja odnosa i rada i komunikacije prema javnosti.

Upravi odbor i svi uposlenici Fondacije za kinematografiju Sarajevo još jednom žele sretnu i uspješnu 2022.godinu svim korisnicama i kompletnoj BH javnosti!