FRAME MENTORING 2022: OTVOREN JE POZIV ZA PRIJAVU

Od 2010. INA organizira godišnji program obuke FRAME u partnerstvu s FIAT/IFTA (Međunarodna federacija televizijskih arhiva) i EBU akademijom (European Broadcasting Union). FRAME je sufinansiran od strane programa Kreativna Evropa – MEDIA Evropske unije. U sveobuhvatnoj perspektivi, program obuke FRAME pokriva svaki korak procesa upravljanja audiovizuelnim arhivom – od njegovog očuvanja, digitalizacije, dokumentacije, do pristupa, ponovne upotrebe i promocije – i sve aspekte ovog rada – pravne, ekološke, tehničke, tehnološke, poslovne, edukativne ili kreativne aspekte audiovizuelnog naslijeđa.

FRAME Mentoring je 6-mjesečni mentorski program namijenjen mladim profesionalcima kako bi im se podržao u razvoju karijere ili realizaciji projekta. FRAME Mentorstvo je uključivalo online podršku posvećenog mentora koji je priznati evropski stručnjak; 2-tjedno profesionalno uranjanje u INA-u ili u partnersku europsku instituciju; akreditaciju za godišnju svetsku konferenciju FIAT/IFTA.

Program FRAME Mentoring održat će se u periodu od maja do decembra 2022. godine, tačan raspored aktivnosti će biti utvrđen u dogovoru sa svim učesnicima.

Podrška 6 mjeseci: 2 dana mjesečno, na daljinu.

Imerzivne sedmice: 2 sedmice uranjanja u instituciju mentora.

Svjetska konferencija FIAT/IFTA: Učešće u oktobru 2022. na 46. Svjetskoj konferenciji FIAT/IFTA u Cape Townu u Južnoj Africi.

Program FRAME Mentoring je posvećen svim mladim profesionalcima u oblasti audiovizuelnih arhiva:

– Sa manje od 5 godina iskustva na istoj ili sličnoj poziciji,

– iz bilo koje oblasti delatnosti,

– Bez obzira na nacionalnost,

– Bez obzira na godine.

Da bi se prijavili za FRAME Mentoring 2022, kandidati moraju popuniti PRIJAVNI FORMULAR kako bi predstavili svoje stručno iskustvo i obrazovanje, njihov profesionalni projekat, razlozi zbog kojih bi željeli pohađati mentorske sesije. Osim toga, kandidati moraju poslati svoj Curriculum Vitae (CV) ili životopis sa pismom podrške potpisan od strane menadžera, i obavezuju se da će biti na raspolaganju za planirane akcije.

Odabir učesnika vrši selekciona komisija koju čine FRAME pedagoški i menadžment timovi. Svi kandidati su obaviješteni putem e-pošte o rezultatima selekcije. Neodabrani kandidati se čuvaju i stavljaju na listu čekanja. Samo potpuno popunjene prijave (sa popunjenim formularom, CV-om i pismom podrške) će se razmatrati.