KINOTEKA BIH POZIVA KORISNIKE KONKURSA FONDACIJE ZA KINEMATOGRAFIJU DA NA VRIJEME PREDAJU NASLOVE I MATERIJALE

Prema potpisanom protokolu iz prošle godine producenti su obavezni da Kinoteci BiH predaju na trajno čuvanje izvorne originalne materijale snimljenog kinematografskog djela za šta će dobiti odgovarajući dokument od strane Kinoteke BiH, kako bi mogli konkurisati u Fondaciji za kinematografiju Sarajevo za sredstva po javnom konkursu ove godine. Ovo se odnosi na sve producente i njihove projekte koji su podržani od strane Fondacije za kinematografije Sarajevo u proteklom periodu.

Pored nekorištene filmske kopije proizvedenog filma u DCP formatu ili u bilo kojem drugom digitalnom formatu producenti su obavezni Kinoteci BiH predati i pripadajuću dokumentaciju, koja obuhvata: scenario, knjigu snimanja, dijalog listu, tltl listu, plakat, kataloge, fotografije iz filma i radne fotose sa snimanja filma.

Prostor u arhivi Kinoteke BiH namjenjen očuvanju digitalnih filmskih kopija spreman je za prijem novih naslova i materijala

Fondacija za kinematografiju Sarajevo potpisanim protokolom obavezala se prema Kinoteci BiH da će uz obaveznu dokumentaciju potrebnu za apliciranje na Konkursni izbor korisnika sredstava Fondacije za kinemotografiju za pozicije sufinansiranja filmskih projekata uvrstiti dokument kojim se dokazuje da je svaki prethodni film finansiran sredstvima Fondacije u bilo kom iznosu predat u Kinoteku BiH.

Prema riječima Devlete Filipović, direktorice Kinoteke BiH, potreban potreban je određeni vremenski period da se prispjeli naslovi i materijali pregledaju i kalagoziraju i da producenti koji su već podržani na konkursima Fondacije za kinematografiju Sarajevo ne bi trebali čekati zadnji trenutak da predaju svoje naslove i prateće materijale. Iz tog razloga gospođa Filipović apelira na autore i producente da to urade prije samog konkursa kako bi Kinoteka BiH imala dovoljno vremena da obavi sve potrebne radnje prije izdavanja potvrda koje su neophodne da bi njihov naslov ušao u razmatranje za nadolazeći konkurs.

Shodno navedenom i Kinoteka BiH i Fondacija za kinematografiju Sarajevo još jednom apeliraju na sve producente i autore koji imaju namjeru apilicirati na konkurs Fondacije za kinematografiju Sarajevo da, čim je prije moguće, izvrše svoju zakonsku obavezu prema Kinoteci BiH pošto bez regulisanja iste neće biti u mogućnosti ući u razmatranje po novom konkursu za izbor korisnika sredstava za pozicije sufinansiranja filmskih projekata. Na taj način izbjeći će se svi mogući nasporazumi i problemi, kako za sve autore i producente, tako i za Fondaciju i Kinoteku BiH kada je u pitanju realizacija ovogodišnjeg konkursa za pozicije sufinansiranje filmskih projekata.