ROK ZA PRIJAVU NA EAST SILVER MARKET KRAJ MAJA

East Silver Market 2022, u organizaciji Instituta za dokumentarni film prima prijave za projekte proizvedene 2021. i 2022., kao i filmove u fazi posprodukcije. East Silver je prvo tržište dokumentarnih filmova koje podržava proizvođače i distributere iz Centralne i Istočne Evrope. Svake godine se na tržište plasira oko 150 filmova a prijavljeni filmovi ispunjavaju uslove za predselekciju Ji.hlava IDFF-a.

East Silver Market organizuje Institut za dokumentarni film

Poziv je otvoren za kreativne dokumentarne filmove iz regiona Centralne i Istočne Evrope, koji se bave savremenim temama, izazovnim žanrovskim i medijskim granicama i učešćem publike. Market prima filmove koji imaju za cilj da sprovedu intenzivna i angažovana iskustva i da promene način na koji razmišljamo o aktuelnim temama, publici, načinima pripovedanja i samom svijetu. Ovaj poziv je otvoren za završene dokumentarne filmove koji su proizvedeni/koproducirani u regionu Centralne i Istočne Evrope (pogledajte listu kvalifikovanih zemalja). Prihvatljivi su samo filmovi koji ranije nisu bili prijavljeni na tržište East Silver.

Rokovi za prijavu:

Filmovi proizvedeni 2021. i 2022.: 31. maj 2022

Projekti u postprodukciji: 31. jul 2022

Glavni cilj marketa je podrška distribuciji i promociji dokumentarnih filmova iz ove regije. Svi projekti imaju priliku iskoristiti East Silver Market i stupiti u kontakt sa ključnim profesionalcima industrije tokom Ji.hlava IDFF-a. Festivalska usluga East Silver Caravan skreće pažnju međunarodne publike na najzanimljivije filmove. Svi odabrani filmovi postaju dio online kataloga dokumentarnih filmova East Silver i automatski vrijede za predselekciju Jihlava IDFF programa.

Radna atmosfera sa jednog od predhodnih izdanja East Silver Marketa

Odabirom nominiranih iz prijava na East Silver Market 2022, međunarodni žiri East Silver (koji se sastoji od međunarodnih kupaca, agenata prodaje i selektora festivala) dodjeljuje najbolje dokumentarne filmove nagradom Srebrno oko u 2 glavne kategorije (kratki i dugometražni dokumentarni film).

Svi zainteresovani autori iz BiH i regiona mogu besplatno poslati svoj dokumentarni film putem online prijavnog obrasca OVDJE.

Među uspješnim naslovima East Silvera su filmovi kao što su Mallory (red. Helena Třeštíková), A New Shift (red. Jindřich Andrš), Home Games (red. Alisa Kovalenko), A Good Death (red. Tomáš Krupa), Cinema, Mon Amour (red. Alexandru Belc) i The Intensive Life Unit (red. Adéla Komrzý).