FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU SARAJEVO OBJAVILA SVE KONKURSE ZA PODRŠKU ZA 2022.GODINU

Nakon što je krajem prošle sedmice Vlada Federacije BiH odobrila budžet u iznosu od 3.460.000 KM,  Fondacija za kinematografiju Sarajevo je u najkraćem vremenskom roku uspjela pripremiti sve dokumente i danas objaviti javne konkurse za 2022.godinu za podršku proizvodnji filmskih projekata svih kategorija, komplementarne djelatnosti i odabir članova žirija za ocjenjivanje filmskih projekata.

S obzirom da ove godine Fondacija raspolaže sa znatno većim budžetom, Upravni odbor Fondacije je prema uputama Vlade Federacije BiH alocirao sredstva  za proizvodnju dugometražnih filmova svih kategorija u iznosu od 2.060.000 KM, proizvodnju kratkometražnih filmova svih kategorija 200.000 KM, te podršku razvoju dugometražnih projekata u iznosu od 32.000 KM. U okviru javnog poziva za podršku komplementarnim djelatnostima za proizvodnju studentskih filmova planirano je 25.000 KM, za finansiranje projekata zaštite arhivske i filmske građe 50.000 KM, te projekata promocije BH filma na festivalima i filmskim smotrama 500.000 KM. Za potrebe realizacije kapitalnog projekta digitalizacije kino dvorana u lokalnim zajednicama u Federaciji BiH pod stavkom distribucija i prikazivanje alocirano je 500.000 KM.

Javni pozivi Fondacije za kinematografiju Sarajevo za 2022.godinu u svim kategorijama vodiće se prema Pravilniku o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava koji je Upravni odbor usvojio 20.12.2021.godine a u koji svi zainteresovani mogu napraviti uvid na web stranici www.fondacijakinematografija.ba u rubrici Konkusi.

Prema aktuelnom pravilniku u javnom pozivu za odabir korisnika sredstava za pozicije sufinansiranje proizvodnje filmskih projekata dugometražnog filma  u tekućoj godini , ne mogu učestvovati producentske kuće koje imaju započet, a nezavršen projekat podržan na poziciji „Sufinansiranje proizvodnje filmskih projekata- dugometražnog filma“, bez obzira na rok važenja ugovora,  finansiran od strane Fondacije do dana objave konkursa za tekuću godinu.

Kao što je to u više navrata istaknuto i preneseno svim korisnicima ove godine u kategorijama proizvodnje Filmskih projekata, jedan od obligatornih dokumenata biće i potvrda izdata od strane JU Kinoteka BiH o predaji filmskih projekata podržanih od strane Fondacije za kinematografiju na arhiviranje te Fondacija apeluje na sve producente i autore da, ukoliko već nisu to uradili, čim prije ispune svoje obaveze prema Kinoteci BiH kako bi njihovi projekti ušli u razmatranje za ovogodišnji konkurs.

Javni poziv za pozicije sufinansiranja filmskih projekata otvoren je do 18.07. dok su pozivi u kategoriji komplementarnih djelatnosti otvoreni prema slijedeće rasporedu:

  1. Sufinansiranje PRAVNIH LICA za snimanje studentskih filmova – rok je do 1.7.2022. godine, a rezultati Konkursa/Natječaja su najdalje do 15.7.2022.godine
  2. Sufinansiranje zaštite, čuvanja i prezentiranja arhivske i filmske građe – rok je do 1.7.2022. godine, a rezultati Konkursa/Natječaja su najdalje do 15.7.2022.godine
  3. Sufinansiranje promocije bosanskohercegovačkog filma- PROMOCIJA BOSANSKOHERCEGOVAČKOG FILMA NA FESTIVALIMA I FILMSKIM SMOTRAMA – rok je do 1.7.2022. godine, a rezultati Konkursa/Natječaja su najdalje do 15.7.2022.godine
  4. DISTRIBUCIJA I PRIKAZIVANJE- rok je do 18.7.2022.godine, a rezultati Konkursa/Natječaja su najdalje do 28.7.2022.godine

Upravni odbor Fondacije za kinematografiju Sarajevo prema vodećoj odrednici potpune transparentnosti rada, poziva sve zainteresovane korisnike za javne pozive 2022.godine da dobro prostudiraju i svu dokumentaciju koju je potrebno predati za konkurs te je pošalju na adresu Fondacije u zadatom vremenskom periodu.

Danas je otvoren i Javni poziv Javni poziv za izbor Predsjednika i članova Žirija za vrjednovanje filmskih projekata i scenarija, prispjelih na Konkurs/Natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za 2022.godinu. Fondacija poziva sve zainteresovane filmske eksperte da se čim je prije moguće prijave otvoreni konkurs za odabir članova žirija za vrjednovanje filmskih projekata i scenarija prispjelih za konkurs u periodu od 17.juna do 18.jula 2022.godine. Svi zainteresovani svoje prijave za člana žirija sa svom potrebnom pratećom dokumentacijom mogu predati lično u prostorijama Fondacije ili poslati putem pošte na adresi: FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU, Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo sa naznakom: Javni poziv za izbor Predsjednika i članova Žirija, najkasnije do 01.07.2022. do 12 sati.

Svi zainteresovani sve obrasce, poslovnike i pravilnike mogu pronaći na web stranici Fondacije za kinematografiju Sarajevo na adresi: www.fondacijakinematografija.ba putem koje mogu i kontaktirati osoblje Fondacije sa svim pitanjima i konsultacijama vezanima za otvorene konkurse ili se sa svim pitanjima mogu obratiti putem maila: info@fondacijakinematografija.ba i putem tel: + 387 33 206 704.