OTVOREN KONKURS ZA PRIJAVE FILMOVA ZA 13. MIKROFAF

MikroFAF ove godine traži iskrene i beskompromisne kratke filmove koji daju odgovore na pitanja pokrenuta aktuelnim događajima u svetu i njihove refleksije na okruženje ali i unutrašnji svijet.

Kategorije za koje možete prijaviti svoje filmove:

Kratki uradi-sam film – odnosi se na filmove u svim rodovima i tehnikama izrade (igrani, dokumentarni, animirani, eksperimentalni i sl.) nastale bez angažovanja profesionalnih filmskih radnika i bez profesionalnih obaveza tokom i nakon realizacije.

Nezavisni kratki film – podrazumijeva filmove koji ne odgovaraju uradi-sam kriterijumima, ali su nastali u slobodnoj produkciji, bez komercijalnih namjera i producentskih pritisaka.

Juniorski film – Kategorija namjenjena filmovima mladih autora, koji u momentu kreiranja svog filma nisu imali više od 18 godina.

Propozicije konkursa za 13. MikroFAF su slijedeće: rok za dostavljanje filmova je 25. avgust 2022. godine; prihvatljivo trajanje filma je do 15 minuta; maksimalan broj radova po autoru je tri (3); ne postoje ograničenja u odnosu na zemlju porijekla autora ili filma; autor obavezno treba da naznači za koju kategorija prijavljuje film (Uradi sam film – regionalna (ex-YU) selekcija, Uradi sam film – međunarodna selekcija, Nezavisni film – regionalna (ex-YU) selekcija, Nezavisni film – međunarodna selekcija, Juniorski film); filmovi koji nisu na srpskohrvatskom ili engleskom jeziku, moraju imati prevod (na jedan od ova dva pomenuta jezika).

Autori sa prostora bivše Jugoslavije mogu poslati svoje filmove i elektronskim putem (ukoliko nemaju nalog na FFW platformi), podizanjem filma na neki od platformi za deljenje velikih fajlova i slanjem podataka na e-mail festivala: mikro.faf@gmail.com.

Detalj sa dodjele nagrada na jednom od predhodnih izdanja Mikro FAF Festivala

Podaci koje je neophodno dostaviti su: naziv filma, kategorija za koju se prijavljuje, ime i prezime autora, godina i zemlja produkcije, kratak opis (maksimalno 500 riječi) i trajanje filma, kratka biografija autora (maksimalno 500 riječi), kontakt telefon i e-mail autora. Nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Napomena: Jednom prijavljen film nije moguće odjaviti; festival zadržava pravo na prikazivanje filma više puta kao deo selekcije svojih godišnjih programa, kao i na korišćenje isječaka ili fotografija iz filma u promotivne svrhe.

Svi zainteresovani autori iz BiH svoje filmove mogu prijaviti preko platforme FilmFreeway (FFW) do 25. avgusta.

Preuzeto sa: www.fcs.rs ©