OTVOREN POZIV UDRUŽENJA FILMSKIH RADNIKA PRODUCENTIMA ZA IZBOR BH. KANDIDATA ZA NAGRADU OSCAR

Filmovi koji se prijavljuju, u skladu s Pravilnikom Američke filmske akademije moraju ispunjavati sljedeće uslove:

-Kandidirani film mora imati premijerno prikazivanje u zemlji koja prijavljuje film nakon 1. januara 2022.

-Film se mora prvo javno prikazivati na 35mm, 70mm ili DCP kopiji, 7 dana za redom do 30.11.2022., u komercijalnom kinu s ciljem ostvarivanja zarade producenta i prikazivača, te mora biti reklamiran tokom prikazivanja.

-Originalni dijalog kao i film mora pretežno biti na jeziku ili jezicima, koji nisu engleski (više od 50% dijaloga filma)

-Zemlja koja kandidira film, u ovom slučaju Bosna i Hercegovina, mora garantirati da je kreativna kontrola filma bila većinski u rukama državljanina/stanovnika zemlje koja film kandidira, što znači da većina autorske ekipe (reditelj/ rediteljica, scenarista/ scenaristica, direktor/ direktorica fotografije, kostimograf/ kostimografkinja, scenograf/ scenografkinja, montažer/ montažerka, dizajner/ dizajnerica zvuka, autor/ autorica muzike) moraju biti državljani BiH.

-Film kandidat ne smije biti prikazan na televiziji, VOD platformama, internet platformama, niti imati DVD distribuciju.

Producenti svoje učešće mogu potvrditi do 1.9.2022. do 14:00 na e-mail: udruzenje@bhfilm.ba, te ispuniti formular koji možete dobiti slanjem zahtjeva na isti e-mail, s obaveznom naznakom u predmetu e-maila: bh. kandidat za nagradu Oscar: IME FILMA