PRIJAVE ZA INTERNATIONAL SCREENWRITING COMPETITION DO 31.OKTOBRA

Ovo je 8. izdanje ISC-a  koje se održava od 07.januara 2023.godine odličan je izvor za pisce koji su pobijedili ili bili drugoplasirani na svojim takmičenjima. Ovo takmičenje ima za cilj da svi autori koji uđu na program svoje radove predstave filmskoj industriji. Pobjeda na takmičenju može otvoriti vrata studijima, producentima i agencijama.

Međunarodno takmičenje scenarista održava se u okviru International Filmmaker Festivala New York

Svi scenaristi se mogu prijaviti sa svojim scenarijem dugometražnog i kratkog filma. Sve dostavljeni scenariji moraju biti za kratke filmove: minimalno 3 stranice, za igrane filmove: minimalno 50 stranica i svi prijavljeni scenariji moraju biti na engleskom jeziku. Kandidati mogu podnijeti više od jedne skripte u bilo kojoj odabranoj kategoriji.

Sve prijave moraju biti popraćene odgovarajućom novačnom naknadom za podnošenje iste. Scenariji moraju biti originalni rad podnosioca prijave te moraju biti originalna, neproizvedena djela, a ne adaptacija ili prijevod postojećeg djela. Ako prijava uključuje dva ili više pisaca kao podnosilaca prijava, novčana nagrada i sve naknade bit će podijeljene na jednake dijelove između njih za jednu nagradu. ISC predlaže da aplikanti zaštite svoje materijale a skripte moraju biti u PDF formatu.

Učesnici sa jednog od predhodnih izdanja takmičenja ISC

U kategorijima igranog i kratkog filma svi scenaristi koji uđu u izbor mogu osvojiti nagrade u iznosima od 7.000, 5.000, 4.000, 3.000, 2.000, 1.000 i 500 US dolara.

ISC nema obavezu – osim kako je navedeno u pravilima ili na web stranici da otkrije bilo koju od sljedećih informacija – identitete čitatelja ili sudija; bilješke, povratne informacije ili informacije koje se odnose na dostavljeni materijal; i detalje u vezi sa pregledom ili procesom selekcije.

Pobjednici koji dobiju novčane nagrade isključivo su odgovorni za plaćanje svih primjenjivih lokalnih, državnih i saveznih poreza. Za sve informacije o međunarodnom takmičenju scenarista, posjetite www.iffny.com a aplikacije svi zaintesovani autori mogu podnijeti putem FilmFreeway OVDJE.