ČETVRTI ROK HAVC-A ZA MANJINSKE KOPRODUKCIJE ZATVARA SE 13.OKTOBRA

Pod manjinskim koprodukcijama podrazumijevaju se one koprodukcije u kojima se udjel hrvatskog producenta (uključujući potporu Centra, vlastito ulaganje producenta, ulaganje televizija, prodaju televizijskih prava, distribucijske ugovore, neizravna ulaganja itd.) može kvalificirati kao službena koprodukcija prema odredbama Konvencije i/ili važećim bilateralnim koprodukcijskim sporazumima koje je Republika Hrvatska zaključila s drugim zemljama.

U manjinskoj koprodukciji, ovisno o financijskom sudjelovanju koproducentskih strana, obavezna je zastupljenost hrvatske strane u umjetničkom i tehničkom osoblju, a najmanje 60% odobrenih sredstva mora biti potrošeno u Republici Hrvatskoj. Republika Hrvatska obavezno se navodi kao zemlja proizvodnje, prema redoslijedu zastupljenosti i shodno utvrđenom odnosu sudjelovanja u manjinskoj koprodukciji.

Javni poziv se raspisuje za sljedeće grupe audiovizualnih djela:

  • dugometražni igrani filmovi,
  • debitantski dugometražni igrani filmovi,
  • kratkometražni igrani filmovi,
  • dugometražni dokumentarni filmovi,
  • kratkometražni dokumentarni filmovi,
  • animirani filmovi,
  • eksperimentalni filmovi,
  • filmovi u postprodukcijskoj fazi u svim navedenim grupama.

Pravo prijave na Javni poziv za sve grupe audiovizualnih djela imaju fizičke i pravne osobe, upisane u sudski ili drugi registar za obavljanje djelatnosti proizvodnje audiovizualnih djela, sa sjedištem u Republici Hrvatskoj ili one koje obavljaju djelatnost u Republici Hrvatskoj, upisane u očevidnik producenata koji vodi Centar.

Shodno činjenici da Fondacija za kinematografiji Sarajevo i HAVC imaju potpisan sporazum o suradnji koji autorima iz BiH i Hrvatske donosi ujednačeno postupanje prilikom sufinansiranja filmskih projekata koji se posebno odnosi na autore debitantskih ostvarenja pozivamo sve zainteresovane domaće autore i producente da se putem partnerskih kuća iz Hrvatske prijave na konkurs.