FILMSKI CENTAR CRNE GORE RASPISAO KONKURSE ZA 2022.GODINU

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela imaju pravna lica upisana u CRPS sa osnovnom djelatnošću proizvodnja kinematografskih djela, najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa i koja ispunjavaju uslove:

Utvrđene konkursom i Pravilima;

U pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima;

U pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Pravna lica na konkurs mogu prijaviti samo po jedan projekat u svakoj od objavljenih kategorija. Registracija korisnika i prijave na konkurse vrše se putem internet stranice Centra OVDJE. Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Pod manjinskim koprodukcijama podrazumjevaju se one produkcije u kojima je dio crnogorskog producenta (uključujući podršku Centra, sopstvena sredstva, prodaju prava, distributerske ugovore itd) u bilateralnim najmanje 10% a multilateralnim najmanje 5% ukupnih proračunatih troškova proizvodnje filma..

U manjinskoj koprodukciji obavezna je zastupljenost crnogorske strane kroz angažman umjetničkog i tehničkog osoblja. U manjinskoj koprodukciji obavezan je uslov da najmanje 80% sredstava dobijenih po ovom konkursu bude utrošeno na teritoriji Crne Gore uz zastupljenost crnogorske strane kroz angažman umjetničkog i tehničkog osoblja. Crna Gora se, prema redosljedu zastupljenosti u odnosu na razmjeru učešća obavezno navodi kao zemlja proizvodnje a koprodukcijski Ugovor mora sadržavati jasno navedena prava crnogoskog producenta i odnos učešća svih strana.

Svi zainteresovani autori i producenti iz BiH i regiona mogu se prijaviti sa Crnogorskim partnerom koproducentom na konkurs za manjinske koprodukcije do 17.februara 2023.godine. Pravila konkursa Filmskog Centra Crne Gore svi mogu naći OVDJE.