FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU UČESTVOVALA NA SKUPŠTINI EFAD TOKOM FILMSKOG FESTIVALA U BERLINU

Delegacija Fondacije za kinematografiju Sarajevo je u ponedeljak 20.februara stigla u glavni grad Njemačke radi učešća i predstavljanja vlastitih aktivnosti na razvoju BH kinematografije i segmenata filmskih djelatnosti svim učesnicima na prvoj skupštini EFAD u 2023.godini.

Po dolasku u Berlin koji je ovih dana svijetski centar filmske industrije radi održavanja ovogodišnjeg izdanja Berlinalea delegacija Fondacije je na poziv Jovana Marjanovića i Mirsada Purivatre prisustvovala svečanom prijemu Sarajevo Film Festivala u Berlinu na koji su pozvani prijatelji i partneri najvećeg filmskog događaja u Jugoistočnoj Evropi.

Jovan Marjanović tokom obračanja gostima na prijemu SFF u Berlinu

U ugodnoj atmosferi svim prisutnima, među kojima su bile i kolege iz ostalih filmskih Centara regiona te veliki broj autora i producenata te partnera, prisutnima se obratio Jovan Marjanović sa govorom u kojem je ukratko prezentovao planove i strateške aktivnosti Sarajevo Film Festivala za ovu godinu i naredni period.

Jovan Marjanović i Antonio Beus razmjenili su mišljenja o daljoj suradnji Fondacije i SFF

Predsjednik Uravog odbora Antonio Beus je tom prilikom i razgovarao sa Marjanovićem i Predsjednikom Obala Art Centra Mirsadom Purivatrom oko mogućnosti proširenja saradnje Fondacije i Festivala u ovoj i narednim godinama te podvukao odlučnost da se naš najveći filmski događaj i dalje podržava u najvećoj mogućoj mjeri u skladu sa mogućnostima Fondacije.

Industrijski Centar Berlinale u galeriji Martin Gropius Bau mjesto je predstavljanja mnogih kinematografija i filmskih kompanija i institucija

Potom je delegacija Fondacije boravila u industijskom centru Berlinalea koji se nalazi u prelijepom zdanju galerije Martin Gropius Bau gdje je prisustvovala prijemu Evropskog Fonda solidarnosti za Ukrajinski Film.

Novoosnovani Fond finansira se od doprinosa 16 partnera iz 13 zemalja i Udruženja direktora Evropske filmske agencije (EFAD). On će pružiti podršku razvoju ili finalizaciji ukrajinskih igranih filmova u koprodukciji sa zemljama učesnicama.

Antonio Beus tokom obilaska festivalskog industrijskog Centra

Tokom boravka u industrijskom Centru Berlinale gospodin Beus sa kolegama obišao je veliki broj izložbenih štandova nacionalnih kinematografija, filmskih kompanija i institucija iz cijelog svijeta i Evrope te posjetio štand Filmskog Centra Srbije gdje je sa kolegama razgovarao o trenutnoj situaciji u filmskoj industriji u regionu te proširenju suradnje u narednom periodu.

Štand Filmskog Centra Srbije na Berlinale-u

Utorak 21.februar za delegaciju Fondacije bio je u potpunosti posvećen prvoj godišnjoj skupštini EFAD na kojoj je uzela učešće prvi put s obzirom da je postala članica početkom novembra prošle godine.

37 članica EFAD-a su vladina ili povezana javna tijela, zadužena za nacionalno finansiranje audiovizuelnog sektora i sa odgovornošću da savjetuju ili regulišu sve aspekte audiovizuelne politike. Ukupno, članice EFAD-a i njihove vlade svake godine financiraju oko tri milijarde eura kroz subvencije i porezne olakšice s ciljem podsticanja stvaranja, proizvodnje, promocije, distribucije i izložbe evropskih audiovizuelnih i kinematografskih djela.

Detalj sa prve godišnje skupštine EFAD u Berlinu

Uz prisustvo svih članica skupštinu je otvorio aktuelni predsjednik Upravog odbora EFAD, Luis Chaby Vaz, inače Predsjednik Upravog odbora Instituta za film i audiovizualne djelatnosti Portugala, u ime svih pozdravio nove članice te im omogućio kratko predstavljanje. Nakon obračanja Marine Kuderchuk, direktorice državne filmske agencije Ukrajine, prisutnim kolegama iz 36 zemalja Evrope kratko se obratio i Predsjednik Upravnog odbora Fondacije za kinematografiju Sarajevo Antonio Beus te ih pozvao da se upoznaju sa blistavom istorijom BH kinematografije,  aktivnostima iz prošle godine te projektima i planovima za 2023.godinu putem prezentacije koja im je uručena prije početka konferencije.

Antonio Beus i Luis Chaby Vaz, Predsjednik Upravnog odbora EFAD u pauzi skupštine

Na skupštini koja je trajala tri sata intenzivno se razgovaralo o svim aktulenim temama iz filmske industrije Evrope i svijeta i svim aktivnostima koje su EFAD i njene članice realizirale u proteklom periodu kao i planovima za ovu godinu i naredni period.

Nakon pauze za ručak na kojem je gospodin Beus sa kolegama iz Evrope i regiona intenzivno razgovarao o mogućnostima saradnje i povezivanja a u smislu što bolje prezentacije BH kinematografije i BH filmske industrije u cjelosti aktivnosti su nastavljene sa networking sastankom članica EFAD sa članicama CACCI (Konferencija audiovizuelnih i kinematografskih agencija Južne Amerike) gdje su svi prisutni detaljno upoznati sa činjenicama oko aktivnostima na suradnji i koprodukcijama kinematografija dva kontinenta. Gospodin Beus i kolege su potom razgovarali su i sa kolegama iz CACCI, Hondurasa, Brazila, Meksika, Čilea i ostalima u problematici razvoja filmske produkcije i kinematografije u slabije razvijenim zemljama te otvorili predpostavke sa dalju suradnju i sporazume za koprodukcije i edukaciju filmskih radnika.

Networking sastanak članica EFAD sa CACCI i kolegama iz Južne Amerike

U razgovorima sa kolegama iz Njemačke, Portugala, Rumunije, Hrvatske i Slovenije i svih zemalja Južne Amerike došlo se do zajedničkog zaključka da je, pored postavljanja zakonskih, poreznih i carinskih regulativa koje trebaju stimulisati razvoj filmske industrije te potpisavanja većeg broja bilaterlanih sporazuma i ugovora za koprodukcije, neophodna i pojačana proaktivnost autora i producenata koji svoje ideje moraju jače i ozbiljnije nametati vodećim ljudima krovnih filmskih institucija kako bi im na taj način otvorili nove mogućnosti za povezivanje i realizaciju projekata i koprodukcija.

Shodno svemu gore navedenom Fondacija za kinematografiju Sarajevo nakon izuzetno uspješnog boravka u Berlinu još jednom skreće pažnju da se sada, članstvom u EFAD otvaraju nove mogućnosti za autore i producente iz BiH te da se sa svim idejama i projektima obrate Upravnom odboru koji ima otvoren put prema svim odgovornim ljudima Evropskih Filmskih agencija u smislu realizacije koprodukcija i realizacije projekata te dalje edukacije filmskih radnika.