PROGRAM BALKAN YOUNG TALENT PRIMA PRIJAVE DO 27.MARTA

Beldocs IDFF i Al AJB Doc otvorili su poziv za reditelje, u starosti od 18 do 30 godina, iz zemalja Zapadnog Balkana da se prijave za učešće u programu koji ima 2 sesije – u Beogradu od 11. do 13. maja 2023. godine tokom Industry programa Beldocs festivala i u Sarajevu, od 08. do 12. septembra .2023. u okviru Industry programa AJB DOC.

Prvu sesiju čini intenzivni trodnevni program koji ima za cilj da podstakne kreativnost, olakša razmjenu znanja i podstakne umrežavanje mladih autora. Predavanja, paneli i jedan na jedan mentorstvo će polaznicima pružiti osnovna teorijska i praktična znanja koja će im pomoći u kreiranju dokumentarnog filma u trajanju od 10 minuta, a koji se fokusira na temu slobode.

Tokom ljeta učesnici će pod vođstvom iskusnih mentora raditi na kratkom filmu, koji će biti predstavljen grupi međunarodnih profesionalca tokom Industry programa AJB DOC.

Među novonastalim filmovima biće izabrano 3-5 ostvarenja koji će se predstaviti grupi međunarodnih profesionalaca dokumentarnog filma tokom Industry programa AJB DOC, gdje će programeri iz Al Jazeere Balkan će izabrati jedan projekat koji će biti prikazan na njihovim platformama u kratkim formatima.

Rok za prijavu svih zainteresovanih autora iz BiH i regiona je 27.mart a prijaviti se mogu putem on line formulara za aplikaciju OVDJE.