OBJAVLJENA ODLUKA O IZBORU KORISNIKA SREDSTAVA ZA POZICIJE SUFINANSIRANJA FILMSKIH PROJEKATA ZA 2023.GODINU

Krajem prošle sedmice u prostorijama Fondacije za kinematografiju Sarajevo stručni žiri za vrednovanje filmskih projekata i scenarija za 2023.godinu, a kojeg su činili Predsjednik Admir Buljugić i članovi Irina Dobnik, Armin Omerović, Adnan Rešić i Josip Blažević održao je radnu sjednicu na kojoj je detaljno prošao sve prijavljene filmske projekte i scenarije te donio odluku o izboru korisnika sredstava po konkursu za sufinansiranje proizvodnje filmova za 2023.godinu.

Prema uputama o raspodjeli budžeta od strane Vlade Federacije BiH a u okviru javnog poziva za podršku za proizvodnju filmskih projekata ove godine Fondacija je alocirala sredstva prema rasporedu koji će za proizvodnju dugometražnih filmova svih kategorija odvojiti 2.000.000 KM te proizvodnju kratkometražnih filmova svih kategorija 120.000 KM, te podršku razvoju dugometražnih projekata u iznosu od 25.000 KM.

Odluku o izboru korisnika u za pozicije sufinansiranja filmskih projekata za 2023.godinu svi zainteresovani mogu pronaći na web stranici Fondacije

Prema sastanku održanom u martu 2023. godine sa korisnicima, uvažene su primjedbe i sugestije da se podrži manji broj projekata ali sa većim iznosima, posebno kada su u pitanju novi projekti etabliranih i nagrađivanih autora. I ove godine stručni žiri uradio je vrlo detaljnu analizu sa strane produkcijske održivosti te umjetničke vrijednosti svih prijavljenih prijavljenih projekata i scenarija te je donesena odluka o sufinansiranju ukupno  13 dugometražnih filmskih projekata od čega 9 igranih i dokumentarnih filmova te 4 projekta manjinskih koprodukcija. Ukupan iznos alocirane podrške sufinansiranja u ovoj kategoriji iznosi 1.724.159 KM. U kategoriji sufinansiranja kratkometražnog filma podržano je ukupno 6 igranih i dokumentarnih projekata sa ukupnim iznosom od 120.000 KM dok je u kategoriji razvoja scenarističke građe i projekata podržano 6 autora i jedno udruženje sa ukupnim iznosom od 25.000 KM. Nažalost, ove godine na konkurs nije zaprimljena nijedna prijava u kategoriji Studentskog filma što Fondacija ocjenjuje vrlo zabrinjavajućom pojavom.

Uvid u tekst odluke svi korisnici usluga Fondacije za kinematografiju Sarajevo i svi zainteresovani mogu napraviti OVDJE.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo želi svim odabranim korisnicima za navedene kategorije podrške u proizvodnji filmskih projekata uspješnu i sretnu realizaciju produkcija i razvoja.