FONDACIJA ZA KINEMATOGRAFIJU PREDSTAVILA EUROPA CINEMAS I CICAE PROJEKAT DIGITALIZACIJE DVORANA I MREŽE NEZAVISNIH PRIKAZIVAČA

Na inicijativu Julie-Jeanne Regnault, generalne sekretarke Udruženja direktora evropskih filmskih agencija (EFAD), koja je bila gošća Fondacije za kinematografiju u Sarajevu za vrijeme održavanja 29.Sarajevo Film Festivala, i koja je iz prve ruke upoznata sa kapitalnim projektom digitalizacije i modernizacije kino dvorana u lokalnim zajednicama u Federaciji BiH, protekle sedmice je održan on line sastanak predstavnika Fondacije i Europa Cinemas, krovnog udruženja evropskih nezavisnih kino prikazivača i CICAE, međunarodne konfederacije Art House kina.

Julie-Jeanne Regnault je bila gošća Fondacije za kinematografiju u Sarajevu za vrijeme održavanja 29.SFF

Sastanku je ispred Europa Cinemas, prisustvovala Fatima Djoumer, CEO Europa Cinemas, panevropskog udruženja umjetničkih kina koje sada broji više od 3.000 kina u 744 grada širom evropskog kontinenta, dok je ispred CICAE sastanku pristvovao izvršni direktor Sebastian Naumann.

Fatima Djoumer je preuzela funkciju CEO Europa Cinemas u maju 2023.godine

Europa Cinemas je od svog osnivanja podržan od strane Evropske komisije (Kreativna Evropa/Program MEDIA) i CNC-a (Francuska), prva je mreža kina koja se fokusira na evropske filmove. Nastao 1992. godine na inicijativu grupe od trideset kino prikazivača, za 30 godina postao je mreža od skoro 1.221 prikazivača i 3.060 kina u 38 zemalja. Glavni ciljevi Europa Cinemas su pružanje operativne i finansijske podrške kinima koja se obavezuju da će značajan dio svojih projekcija dati nenacionalnim evropskim filmovima i pokrenuti aktivnosti za mladu publiku.

Sebastina Naumann je kao izvršni direktor CICAE izradio svoje oduževljenje projektom Fondacije za kinematografiju i Mreže nezavisnih kino prikazivača

CICAE (Confédération Internationale des Cinémas d’Art et d’Essai) je neprofitno udruženje koje okuplja preko 2400 umjetničkih kina sa više od 4400 platna, u 45 zemalja svijeta, zahvaljujući saradnji 15 nacionalnih i regionalnih umjetničkih kuća kino mreže (Belgija, Kanada-Kvebek, Čile, Francuska, Nemačka, Italija, Mađarska, Holandija, Poljska, Španija, Švedska, Švajcarska, Venecuela i zemlje arapskog govornog područja), kao i pojedinačne kino dvorane, koje još uvijek ne predstavljaju nacionalne mreže i festivali širom svijeta.

Po uvodnoj riječi Julie-Jeanne Regnault, predstavnici Fondacije za kinematografiju su vodeće odgovorne osobe krovnih prikazivačkih udruženja upoznali sa kapitalnim projektom digitalizacije i modernizacije kino dvorana u lokalnim zajednicama Federacije BiH, koji je u proteklih godinu dana kroz konkurs za komplementare djelatnosti u kategoriji distribucija i prikazivanje uz podršku Vlade Federacije BiH i Ministarstva Kulture i sporta Federacije BiH te u saradnji sa lokalnim zajednicama omogućio instalaciju najmodernije opreme za digitalne filmske projekcije u 13 gradova Federacije BiH a koje kreću sa redovnim filmskim sadržajem već od naredne sedmice 21.septembra.

Gospođi Djoumer i gospodinu Naumannu također je predstavljeno Udruženje Mreža nezavisnih kino prikazivača, čije je osnivanje i rad podržan od strane Fondacije, te sve aktivnosti koje je mreža u proteklom vremenskom periodu od instalacije opreme u svim kinima početkom ljeta do trenutka održavanja sastanka i početka redovnih projekcija naredne sedmice, poduzela u smislu edukacije osoblja kina dvorana te odgovornih upravih tijela istih te podrške u svim aspektima poslovanja svih kino dvorana koje su članice mreže.

Predstavnici Fondacije su nakon toga odgovorili na niz pitanja vodećih odgovornih ljudi  Europa Cinemas i CICAE koji su dali svoju nepodjeljenu podršku realizaciji projekata digitalizacije kino dvorana u Federaciji BiH i rada i aktivnosti Mreže nezavisnih kino prikazivača i izrazili svoje divljenje tempom realizacije ovih projekata i svim aspektima podrške koju Fondacija za kinematografiju pruža istima.

Gospođa Djoumer je istakla hitnu potrebu organizacije seminara za sve odgovorne kino dvorana i mreže sa ekspertima Europa Cinemas u Bosni i Hercegovini te dala potrebne informacije oko što skorijeg učanjenja svih kino dvorana mreže u članstvo Europa Cinemas, te pozvala odgovorne mreže da prisustvuju radionici Europa Cinemas koja se u oktobru održava u Valladolidu u Španiji.

Gospodin Naumann je, apsolutno impresioniran radom Fondacije i mreže u svim aspektima realizacije projekta, dao svoja uputstva oko učlanjenja kino dvorana članica u CICAE te je pozvao predstavnike Mreže i Fondacije na učešće na radionicu ArtHouse Training koja će se u organizaciji udruženja koje on vodi održati u Berlinu krajem oktobra ove godine.

Inače, kino dvorane koje su digitalizirane i modernizovane u okviru projekta Fondacije za kinematografiju i članice Udruženja Mreža nezavisnih kino prikazivača kreću sa redovnim projekcijama od narednog četvrtka 21.septembra te UO Fondacije želi svim Upravnim tijelima i osoblju svih kino dvorana i kolegama iz Mreže sretan i uspješna početak rada.